Generalforsamling 2018

Velkommen til generalforsamling i TIFØ 2018 (12.april)
Vi har en aktiv aften foran os.
Menuen byder på
Middag af danskfanget bæredygtig fisk serveret af eget dream team (Thomas og Michael)
Generalforsamling med helt fastlagte punkter
- Hvordan af året egentlig gået
- Økonomi
- Valg af nye entuasiatiske grøntsagselskere
Sammen med lokal middag havde vi planlagt et foredrag af den mest legendariske af vores lokale
leverandører – kendt under navnet Thomas i Kolsbæk.
Vi skulle have luret hans trick og fået lidt af hans alfestøv.
Men haven kalder – han har meldt afbud, fordi den kræver alle hans vågne timer i øjeblikket. Jeg ved, det
er en stor skuffelse for mange. Men vi har fået et tilbud, som måske er endnu bedre: havevandring i juni.
Nærmere information følger.
Julie har gjort en indsats for at finde andre gode kræfter: Rabarbergården og Tine siger det samme: Haven
kalder.
Dagsorden for generalforsamlingen 2018
1. Valg af dirigent (Morten har sagt ja)
2. Formandens beretning (Gitte)
3. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget (Elsebeth)
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
5. Behandling af indkomne forslag – ingen på nuværende tidspunkt
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af ekstern revisor
8. Eventuelt
Visionsnak – ved Gitte
1. Hvad fungerer godt?
2. Hvad fungerer knapt så godt?
Tak for i aften
Vi satser snart på at sende den første forårspose afsted.

Referat af generalforsamling 2018
1. Valg af Dirigent
Morten Skibstrup Nikolajsen bliver valgt
2. Formandens beretning 2018
Med undertitlen det år, vi virkelig leverede drift – på godt og ondt
TIFØ ligger i dag på lige omkring 55 medlemmer - det er vi sådan set rigtig glade for. Det er et
medlemsantal, som gør os i stand til at bestille gode mængder, være med til at bestemme sortimentet i
poserne, dække alle poster osv. Osv.
MEN virkelighedens torsdage er, at kun ca. 25 medlemmer rent faktisk er aktive, bestiller poser hver eller
hver anden uge, er med på vagter. Og det gør, at nogle af de skønne ting, jeg netop har remset op (større
sortiment, selvbestemmelse på sortiment osv.) ikke er helt virkelighed.
Der skal ikke herske tvivl om, at vi er rigtig glade og stolte over, at TIFØ kører på 6. år med lækre lokale
grøntsager, entusiastiske pakkere, et hentehold med hurtige biler og det kønneste grøntsagshus i
Storkøbenhavn.
Meeeen vi mener også, at vores potentiale er til meget mere med endnu flere potentielle derude. Fordi det
giver muligheder og fordi vi tror, at der er flere interesserede.
Formandens beretning er traditionelt set bagudskuende, og det vil den også være her med de
højdepunkter, som jeg har valgt at fremhæve.
Kontinuitet: Det at vi udkommer hver dag – at vi har haft faste leverancer, at vi ikke har misset en dag, at vi
har kommunikation på hjemmesiden hver dag, at indkøbere og kasserer melder ud hver uge. Det er det,
der gør, at vi kører på sjette år. Kontinuitet kan lyde kedeligt, men at vi har vores faste kerne, der
gennemføres uge for uge, det har gjort forskellen for nogle af de andre fødevarefællesskaber, som har
måtte stoppe her i Nordsjælland.
Æblepressedag: Igen i år, sidste søndag i oktober, trods dårlig høst nåede vi op på ca. 150 liter. Det er en
dag, som især børnene i TIFØ ser frem til.
Birkepladsen: Sidste år i august med et overskud på 3500,- som gør os i stand til at gennemføre andre
aktiviteter som fx markedsføringsfilm, generalforsamling med spisning osv.
Generalforsamling: Vi forsøger hvert år at give vores generalforsamling et tvist af videndeling, ny viden og
visioner for fremtiden. Sidste år havde vi Mads kok på besøg og lærte om fermentering og dampning af
grøntsager. Både i år og sidste år har Thomas lavet formidabel med til os bl.a. af vores grøntpose.
Farvel til bærende kræfter i bestyrelsen og i indkøb
Vi har haft en meget stabil bestyrelse, hvor mange har været med lige fra starten. Det har været kræfter,
som har taget en ekstra tørn – ud over det planlagte, ud over deres ansvarsområde, og de har i den grad
været med til at sikre den kontinuitet, som jeg talte om tidligere.

- Bente som pakker, doodler og hente/bringe grønt
- Elsebeth som kasserer
- Nanna som medlem og hverver af nye medlemmer
- Lise som indkøber

Til jer skal lyde en særlig tak for at have givet TIFØ god energi og stabilitet. En stor hånd.
Med disse ord vil jeg slutte formandens beretning. Jeg synes, det er en god tradition at stoppe op en gang
om året, gøre status på, kigge på, at vi rent faktisk har et fødevarefællesskab med lokale, bæredygtige
grøntsager leveret hver uge. Vi har mødt nye mennesker gennem TIFØ og vi har helt sikkert også smagt
grøntsager, som vi ikke ville have stødt på så hyppigt i vores hverdag – portulak, palmekål, skorzonerødder.
For nu vil jeg takke for jeres opbakning i dag, for jeres arbejde i TIFØ gennem året og for, at ville TIFØ endnu
en sæson, fordi vi tror på bæredygtigheden i projektet.
Tak.
3. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget v/Elsebeth
Regnskab godkendt og budget fremlagt. Er vedlagt som bilag.
Kort opridser siger indtægter for i alt 75.684,-
(hvor alle indtægter er gået til grøntsager i år).
Udgifter for 83.138,- kr.
(bl.a. pga. af webhosting, udgifter til generalforsamling sidste år, som var planlagt dyrere end forventet, til
nye poser osv.)
Regnskabet for 2017 er ”skævt”, fordi vi måtte korrigere sidste år. Vores regnskabsår går nu fra 31.12 til
31.12. Vi har i de første år kørt fra generalforsamling til generalforsamling. Derfor er vores resultat også
lavere end forrige år, da der ”mangler” 3 måneder i regnskabet. Det er nu rettet op.
Budget for næste år lyder på 70.000 kr. i indtægter og 70.000,- i udgifter. Vi forventer derfor at gå i nul.
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
Vi fastholder 100,- det år, man indmelder sig. Vi opkræver ikke fast årligt kontingent.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
Kirsten Frische blev valgt ind
Lise Bjerggren blev valgt ind
… og uden for bestyrelsen blev Pernille valgt til ny indkøber i teamet.
Bestyrelsen konstituerer sig på et møde den 15.4. 2018.

7. Valg af ekstern revisor
Pernille Holm blev genvalgt.
8. Evt.
Punkter under eventuelt blev indført i vores visionssnak efterfølgende om fremtidigt sortiment,
fremtidens grøntsager osv.

12. april 2018, Gitte Skibstrup Nikolajsen