Gerneralforsamling 2019

Formandens beretning 2018
Med undertitlen i år: Vi har skabt og stadfæstet traditioner

 

TIFØ ligger i dag 91 medlemmer - det er vi sådan set rigtig glade for.  Det er et medlemsantal, som gør, at vi vokser støt og roligt….på papiret. Men vi har ikke knækket koden på at konvertere medlemmer til rent faktisk også at bestille en pose. Da vi sluttede i den mere traditionelle del af sæsonen i år (læs: kartoffelsæsonen) var vi nede på 14 poser. Av, det gør naller.

Og her er ingen løftede pegefingre til jer som er her i dag. Absolut ikke. Men vi vil gerne flage vores indsats ifht. til at få medlemmer ombord.

Vi har delt postkort ud til ejendomsmæglere, butikker og cafeer. Vi har haft dialog med nytilflyttere. Vi har snakket med den lille bog om Tisvilde om at komme med i deres bog.

Vi vil gerne have en 10-15 stykker mere, som hver eller hver anden uge bestiller poser. Det mener vi, at vi har potentiale til og meget mere faktisk. Med de unge mennesker energi i de klimarigtige løsningerne og fokus på deleøkonomi, så er dette fremtiden. Vi ved det! Vi er måske bare lidt foran. Under alle omstændigheder vil vi gerne have jeres hjælp til at få flere til bestille en pose ugentligt. Så gode ideer og eller kærlig nudging til et medlem ønsker vi os af jer i påskegave.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er rigtig glade og stolte over, at TIFØ kører på 7. år med vel en af Danmarks bedste lokale grøntsagsleverandører, et nyt og mere enkelt ”hvem skal pakke system”, som har gjort livet nemmere for alle entusiastiske pakkere, et hentehold med hurtige biler og det kønneste grøntsagshus på vores dejlige skole. Og jeg vil gentage et lettere ”kedeligt” ord fra sidste år. Kontinuitet: Det at vi har haft faste leverancer, at vi ikke har misset en dag, at vi har kommunikation på hjemmesiden hver uge, at indkøbere og kasserer melder ud hver uge. Det er det, der gør, at vi kører på 7.år.

Ingen formandens beretning uden et kig tilbage i eventkalenderen. Og man må sige, at vi nærmest er blevet et grøntsagseventbureau – altså på den gode måde. Det har taget lidt til at ramme det rigtige niveau for meget og hvor lidt, hvornår og med hvilket tema. Og dette års undertitel på formandens beretning beskriver det meget godt:

Med undertitlen i år: Vi har skabt og stadfæstet traditioner

Tur til Kolsbæk /Juni – ny tradition, formiddabel gæstfrihed og smukke marker

Æblepres /november – vi udvider både deltagere og antal liter skøn æblemost.

Birkepladsen /august igen med overskud og godt humør og ros til kagerne

Kyndelmisse / februar: Spiseaften går over i historien

Generalforsamling / april med lokalvinsmagning og igen mad på programmet

Tusinde tak fra mig
Vi har haft en engageret bestyrelse i årets – virkelig på alle fronter. Det har været kræfter, som har taget en ekstra tørn – ud over det planlagte, ud over deres ansvarsområde, på både madområdet, markedsføring og økonomi.
Med disse ord vil jeg slutte formandens beretning. Og jeg vil slutte min periode som formand.

Jeg har fået så mange nye venskaber, nye grøntsager som venner og så meget ny viden. Hånden på hjertet, så er det et af de mest givende projekter, jeg nogensinde har været med i. Det er drevet af ildhu og interesse, af nysgerrighed og af kærlighed til jorden. Det er et hjertebarn, som jeg trygt overlader til jer den siddende bestyrelse og nye kræfter. I er simpelt hen nogle af de herligste mennesker at bruge aftener, pakkedage og eventdage sammen med.

Jeg står stadig 200 % vores reason detre i vedtægterne. Jeg kunne ikke finde noget bedre at stå fadder til.

For nu vil jeg takke for jeres opbakning og jeres arbejde i TIFØ gennem året og for, at ville TIFØ endnu en sæson, fordi vi tror på bæredygtigheden og fremtiden i projektet. Tak.

 

Med venlig hilsen / Best regards

 Gitte Skibstrup Nikolajsen

Referat af generalforsamling i TIFØ 2018 (26.april 2019)

Årets visionstema var vinsmagning fra Ørby Vin - lokal vin produceret af Søren og Birthe. De har ikke det økologiske stempel på af økonomiske årsager, men de producerer økologisk.

Vi smagte både hvide og rosé og deres prisvindende rødvin.

Derudover spiste vi fælles lam, risotto og grønne salater, som Thomas Hasselager stod for – stærkt flankeret af Mikael Jein i køkkenet.

Samlet dagsorden for generalforsamlingen 2018 ser således ud:

1. Valg af dirigent (Morten Skibstrup Nikolajsen er foreslået) 2. Formandens beretning (Gitte) 3. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget (Lise)

Fastlæggelse af medlemskontingent 5. Behandling af indkomne forslag - ingen på nuværende tidspunkt 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af ekstern revisor 8. Eventuelt

Her følger Referat af generalforsamling 2018

1. Valg af Dirigent

Morten Skibstrup Nikolajsen blev valgt som dirigent. Det konstateres, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 3 uger før på facebook, web og direkte på mail til medlemmerne.

2. Formandens beretning 2018

Med undertitlen i år: Vi har skabt og stadfæstet traditioner

TIFØ ligger i dag 91 medlemmer - det er vi sådan set rigtig glade for. Det er et medlemsantal, som gør, at vi vokser støt og roligt....på papiret. Men vi har ikke knækket koden på at konvertere medlemmer til rent faktisk også at bestille en pose. Da vi sluttede i den mere traditionelle del af sæsonen i år (læs: kartoffelsæsonen) var vi nede på 14 poser. Av, det gør naller.

Og her er ingen løftede pegefingre til jer som er her i dag. Absolut ikke. Men vi vil gerne flage vores indsats ifht. til at få medlemmer ombord.

Vi har delt postkort ud til ejendomsmæglere, butikker og cafeer. Vi har haft dialog med nytilflyttere. Vi har snakket med den lille bog om Tisvilde om at komme med i deres bog.

Ime

Vi vil gerne have en 10-15 stykker mere, som hver eller hver anden uge bestiller poser. Det mener vi, at vi har potentiale til og meget mere faktisk. Med de unge mennesker energi i de klimarigtige løsningerne og fokus på deleøkonomi, så er dette fremtiden. Vi ved det! Vi er måske bare lidt foran. Under alle

omstændigheder vil vi gerne have jeres hjælp til at få flere til bestille en pose ugentligt. Så gode ideer og eller kærlig nudging til et medlem ønsker vi os af jer i påskegave.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er rigtig glade og stolte over, at TIFØ kører på 7. år med vel en af Danmarks bedste lokale grøntsagsleverandører, et nyt og mere enkelt "hvem skal pakke system", som har gjort livet nemmere for alle entusiastiske pakkere, et hentehold med hurtige biler og det kønneste grøntsagshus på vores dejlige skole. Og jeg vil gentage et lettere "kedeligt" ord fra sidste år. Kontinuitet: Det at vi har haft faste leverancer, at vi ikke har misset en dag, at vi har kommunikation på hjemmesiden hver uge, at indkøbere og kasserer melder ud hver uge. Det er det, der gør, at vi kører på 7. år.

Ingen formandens beretning uden et kig tilbage i eventkalenderen. Og man må sige, at vi nærmest er blevet et grøntsagseventbureau - altså på den gode måde. Det har taget lidt til at ramme det rigtige niveau for meget og hvor lidt, hvornår og med hvilket tema. Og dette års undertitel på formandens beretning beskriver det meget godt:

Med undertitlen i år: Vi har skabt og stadfæstet traditioner

Tur til Kolsbæk /Juni - ny tradition, formiddabel gæstfrihed og smukke marker

Æblepres /november - vi udvider både deltagere og antal liter skøn æblemost.

Birkepladsen/august igen med overskud og godt humør og ros til kagerne

Kyndelmisse / februar: Spiseaften går over i historien

Generalforsamling / april med lokalvinsmagning og igen mad på programmet

Tusinde tak fra mig Vi har haft en engageret bestyrelse i årets - virkelig på alle fronter. Det har været kræfter, som har taget en ekstra tørn - ud over det planlagte, ud over deres ansvarsområde, på både madområdet, markedsføring og økonomi. Med disse ord vil jeg slutte formandens beretning. Og jeg vil slutte min periode som formand.

Jeg har fået så mange nye venskaber, nye grøntsager som venner og så meget ny viden. Hånden på hjertet, så er det et af de mest givende projekter, jeg nogensinde har været med i. Det er drevet af ildhu og interesse, af nysgerrighed og af kærlighed til jorden. Det er et hjertebarn, som jeg trygt overlader til jer den siddende bestyrelse og nye kræfter. I er simpelt hen nogle af de herligste mennesker at bruge aftener, pakkedage og eventdage sammen med.

Jeg står stadig 200% vores reason detre i vedtægterne. Jeg kunne ikke finde noget bedre at stå fadder til.

For nu vil jeg takke for jeres opbakning og jeres arbejde i TIFØ gennem året og for, at ville TIFØ endnu en sæson, fordi vi tror på bæredygtigheden og fremtiden i projektet. Tak.

Formandens beretning er taget til efterretning.

1. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget v/Lise

Regnskabsaflæggelse: Vi har haft et godt år, hvor vi faktisk har et lille overskud. Det er vores kaffebod, der gør, at vi kan andet og mere end bare at levere grøntsager fx vinsmagning. Det er virkelig noget, der batter, at folk bager og står og sælger kaffe.

Vi har lidt udgifter til skift af kasserer og lidt udgifter til websitet. Så kaffeboden er vigtig.

I starten af året omkring 9000,- kr.

I slutningen af året omkring 12000,- kr.

Regnskabet er taget til efterretning.

Budget: 80.000,- kr. i indtægter og 80.000 i udgifter.

Budgettet er taget til efterretningen

2. Fastlæggelse af medlemskontingent

Vi fastholder 100,- det år, man indmelder sig. Vi opkræver ikke fast årligt kontingent. Dette er besluttet.

3. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

4. Valg til bestyrelsen

Michael Jein ønsker genvalg Julie Ønsker genvalg Lise Ønsker genvalg Kirsten Ønsker genvalg Jonathan ønsker genvalg Thomas Ønsker genvalg Gitte ønsker ikke genvalg

Nyt medlem: Susanne Herfelt ønsker at stille op til bestyrelsen Susanne Herfelt er valgt til bestyrelsen. På førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig. 20. maj er dette møde planlagt

til.

5. Valg af ekstern revisor

Majbritt Frederiksen er valgt som ekstern revisor. Hun er i dag regnskabschef hos Persano i Blistrup.

6. Evt.

Forslag: 200,- kr. i indmeldingsgebyr i stedet for 100, Vi kunne sagtens tage mere for at deltage i Kyndelmisse Kunne man komme vin eller æbletræ i posen, når det er de lidt træge måneder.

Mulige tiltag: Kan vi ændre på pakke- og hentetidspunktet ifht. gamle dage fx lørdag formiddag. Kan vi arbejde med mere synlighed på de "ugentlige opgaver" fx på website og på mails Genoptage markedsføring til landliggerne TIFØ-reklame op i bunden af Yogafestivalens store ramme ved købmanden Banner på Lise og Jacobs terrasse i sommeren

26. april 2019, Gitte Skibstrup Nikolajsen, referent

fitte S. Niche

Underskrift 26. april 2019, Morten Nikolajsen, dirigent

Underskrift