Konstituering af bestyrelsen 15.4 2018

Formand - Gitte
Kasserer - Lise
Kommunikation /markedsføring – Jonathan og Kirsten
Indkøbsansvar + pakkeansvarlig - Julie
Husansvarlig - Michael
Eventansvarlig – Thomas

Kontaktinformation på alle
Kontaktinformation skal bruges til:
Opdatering på hjemmesiden
Tilføjelse og ændringer til ”bestyrelsesmailen”
Opdatering af ”hvem skal jeg ringe til sedlen” i TIFØ-huset

Bestyrelsen
Gitte Nikolajsen: 2328 8287
Lise Bjerggren Juel: 3123 2377
Jonathan Fresco: 2854 4671
Kirsten Frische: 4020 2014
Julie Holck: 2619 2090
Thomas Hasselager: 2986 0212
Mikael Jein: 2685 7797

Indkøbsgruppen
Julie Holck: 2619 2090
Birthe Nebeker:
Pernille Stubkjær: 4171 7908
Beslutning om pause eller ej i TiFØ
- fra nu og frem til Thomas har første pose klar fra Kolsbæk
Vi holder ikke pause nu, men forsøger os med medlemmernes forslag om andet i posen. Vi
tager stilling igen, hvis Svanholm siger, at de ikke kan levere pga. manglende lager. Lige nu

kan vi se, at de har frigivet grønkålen igen + hvidkål. Så lidt større variation end de sidste par
uger.

Beslutning om indhold i poserne på kort sigt
Louise undersøger nu og her:
Svanholm
Kirsten kigger mere langsigtet på:
Mangholm i Bendstrup
Fuglebjerggård
Ramløse Mølle
Kirstens kontakter til øvrige producenter.

Næste møde 4.6