Referat af bestyrelsesmøde - 22. marts TIFØ

Referat af bestyrelsesmøde - 22. marts TIFØ

Tilstede: Jonathan, Michael, Bente, Elsebeth, Julie, Thomas, Gitte

Fraværende: Ingen

1. + 3 + 4. Indkaldelse til generalforsamlingen + planlægning af mad + visionsarbejdet 2017

Jonathan: Invitation sendes ud sendes 5. marts

- med tilmelding, som vi skal have senest 20.4

Thomas: Mads Valentin kommer som gæstekok og workshopper os igennem grøntsagerne fra årstiden

Plan for den 26.4 i Foredragssalen på Sankt Helene Skole

kl. 17.00, vi spiser og holder generalforsamling samtidig. Thomas laver Osco-buco. Valg til bestyrelsen

Jonathan: Kåring af vinderen i vores konkurrence

Kl. 18.00 kommer Mads Valentin og holder en tre-timers workshop

kl. 21.00 Farvel og tak for idag

2. Økonomi ifht. generalforsamling/regnskab

kassebeholdning 19.600,- kr.

Indtægter 93.000

Udgifter 91.000 kr.

Plan for regnskabets færdiggørelse

Deadline: onsdag den 29. 3 – sender vi det ud til bestyrelse til kommentering.

tilbagemelding 1.4

revisor får det 3.4

Tilbage fra revisor fredag 7.4

Øvrig økonomi

10 nye medlemmer i år

3-4 af dem holder ved

Udgifter for 75,- kr. pr uge (poser, gebyrer) (4000,- pr. år)

Indkøb for næsten 100,- + pr. uge

Det giver os en udfordring ifht. at have flere udgifter en indtægter til det ”løse” pr. år.

Vi ligger lige og balancerer ifht. de ugentlige udgifter og indtægter.

Derfor er vi nødt til at håndhæve de 95,- kr. om vinteren og købe ekstra poser i Svanholm

I sommersæsonen er vi mere fleksible op mod de 100,- pga. volumen og lokal leverandør.

Vi evaluerer det engang efter sommerferien, så vi er sikker på at vi har penge nok.

Elsebeth tager en ringerunde/mailrunde til de, som har penge tilgode.

3. Opstilling af personer

Alle i bestyrelsen genopstiller 

Men vi opfordrer alle, der overhovedet har lyst til at stille op. Det kan ske, hvis du har indbetalt

medlemsgebyr. Så meld jer gerne under fanerne

4. Øvrige akutte ting fra tovholdere

Pakkeholdet:

Det nye pakkesystem fungerer godt. Vi holder fast og folk aftaler indbyrdes.

Bente har lige gjort rent i huset pga. af et meget beskidt hus.

Bente laver en ”fucking flinke Lars”-seddel på, hvordan man pakker og rydder op i huset.

Kommunikation:

Jonathan: Invitation og tilmelding til generalforsamling på web, FB og i medlemsmailen

Konkurrence: Jonathan laver seddel til poserne og hyper det en gang til.

5. Næste møde

15. maj – onsdag hos Michael

Konstituering af bestyrelsen

6. Evt.

intet

Gitte Skibstrup Nikolajsen marts 2017