Referat af TIFØ bestyrelsesmøde den 27.09.2016

Tilstede: Gitte, Elsebeth, Bente, Julie, Michael, Thomas

Fraværende: Jonathan

1.Opsamling på loppemarked v/Elsebeth

3800,- kr. blev samlet ind. WAW, det er flot! Stor tak til alle, der har bagt, bragt, handlet og stået i boden.

Vi vil gerne markere det på facebook på en eller anden måde, men vi har glemt at tage billeder!!! Jonathan

hvad kan vi gøre?

I det hele taget: Husk at tage billeder, så vi kan få liv på web og FB.

2. Årshjul: Præsentation og kommende arrangementer v/Bente

30. oktober kl. 11.00 – æblepressedag på skolen på pladsen ved flagstangen på skolen

Thomas booker en presser.

Michael har også en presser.

Michael spørger Kirsten, om vi må hente æbler på grunden på Skovridervænget.

Julie/Thomas finder æbler på Godhavn.

Vi kigger alle efter æbler i vores nabolag – og inviterer en ven med.

Kommunikation: Vi skriver på Facebook, web, plakat i huset, på Tisvilde hele året. Kan vi genbruge

kommunikation fra sidste år Jonathan?

Obs! husk at få det med på efterår i Tisvildeleje 2017 postkortet til næste år.

Torsdag den 8. december – Gløggdag samtidig med, at du henter dine grøntsager

Oscobucco på skolen 18. januar kl. 18 – mere information om det senere

3. Nyt fra tovholderne:

o Huset: Michael sætter en hylde op, når han har tid. Der trænger til at blive gjort rent, og vi

køber flere spande

o Indkøb: Vi har brug for, at priserne fra indkøb bliver overholdt. Indkøberne spørger til,

hvorfor der kun indkøbes for 95,- kr. Der er udgifter til at drive TIFØ: benzinpriser, bolle- og

kagebagere til Birkepladser, ekstra poser indkøbt fra Svanholm for at nå et bestemt antal,

nye vægte, lidt dyrere grøntsager om sommeren, annonce-udgifter, 5000,- kr. har vores

medlemmer til gode for at have betalt for meget. Det gør, at vi er nødt til at være obs på

prisen omkring de 95,- kr.

Elsebeth vil gerne have et tjek tilbage, så vi kan se, at hendes mail til indkøberne er

modtaget.

o Pakkerne: Vi har reelt seks aktive pakkere, vi mangler pakkere!!

 NYT NYT: Fra 1/11 pakker vi fra 16.30-17.30 (så kan man stadig nå hjem og lave

mad )

Henterne af grønt skal være tilbage senest kl. 16.30

Vi håber, at det giver flere mulighed, så meld jer glad på pakkeholdet.

o Kommunikation: Nye Pakketider og afhentning, Birkepladsen tak for hjælpen,

æblepressedag skal kommunikeres nu. (se under hvert enkelt punkt)

 Måske kan vi del billeder på Facebook hver gang vi hente grønt, pakke grønt og

lave mad? Det betyder at nogen skal faktisk tage billeder og send dem direkte til

Facebook, eller evt. til mig.

 Kan vi lave en konkurrence om den bedste opskrift med rødbederne eller noget

andet? Måske kan Louise og Thomas være dommer? Hvad skal præmieren være -

middag hos Rabarbergaarden - gratis pose i tre uger?

 Tisvildenyt: Deadline er 10. oktober.

o Økonomi: Likviditet på 13.000 kr. Vi mangler at betale Svanholm en enkelt gang (2000 kr.),

medlemmernes tilgodehavende er på ca. 5000 kr.. Så det betyder, at vi er nede i omkring

6000,- kr., som er den robusthed, vi skal have for at sikre et ”årshjul” i TIFØ.

Næste møde: 9. januar kl. 19.00 – hos Elsebeth, Skolemarksvej 4

29. september 2016 Gitte Skibstrup Nikolajsen