Referat 2. maj 2016 – TIFØ – Konstituerende efter generalforsamling

Tilstede: Gitte, Julie, Bente, Jonathan, Thomas, Michael, Elsebeth

Fraværende: Ingen

Gæst: Lise Hagen

Dagsorden

1. Konstituering

2. Opfølgning på generalforsamling – indkomne forslag + start efter vintersæson

3. Årshjul

4. Danmarks Naturfredningsforening

5. Events: Loppemarked

6. Events: Skolekomedie

7. Events: Yogafestival

8. Næste møde

1. Konstituering

Gitte Formand

Elsebeth kasserer

Julie indkøb

Bente pakkeholdet/næstformand/årshjulholder

Jonathan Kommunikation

Thomas Event-ansvarlig

Michael Facility Manager på TIFØ-huset

2. Opfølgning på referat fra generalforsamling – indkomne forslag:

Lise Hagen var på besøg og fik en uddybende forklaring. Vi fortsætter de gamle regler, men kan stadig

spontant købe ekstra ind af fx æbler i et rimeligt omfang. Det er indkøberne, der suverænt bestemmer det.

Hvis der er tab på det, så vil det være TIFØ der dækker tabet i rimeligt omfang.

Vi sætter desuden et køleskab op til de varme måneder.

Folk vil gerne høre opskrifter – bliv endelig ved med.

Rabarber, hvidløg, løvstikke, purløg og jordskokker kan vi få fra Kolsbæk fra nu.

Beslutning er, at vi starter op 12. MAJ!

Elsebeth skriver ud til de mennesker, som ikke har kørt deres betalinger.

Bente skriver ind i ny doodle og opfordrer til kørsel også, da vi starter op med Kolsbæk og har brug for

kørere.

Vi opfordrer til nye indkøbere i indkøbsgruppen. Gitte spørger Anders.

3. Årshjul

Bente har lavet et udkast. Vi arbejder videre med et plakatformat i fysisk form.

Bente er tovholder på årshjulet og har punktet med på næste møde.

4. Forespørgsel fra Danmarks Naturfredningsforening – giftfrie haver

Vi bakker op og lægger information om giftfrie haver i poserne og lægger det i huset/hænger op.

Julie er tovholder og vi henviser til Julie, hvis de spørger om noget.

5. Loppemarked – den 20/8

Vi holder fast i denne dato og Elsebeth, Bente og Gitte kan være tovholdere. Vi har netop fået bekræftet, at

vi har fået den 20. august som dato af loppemarkedet. Yes!

6. Skolekomedie 26. maj, Sankt Helene Skole, Tisvilde afdeling

Forestilling kl. 17.00 – herefter servering af mad.

Vi siger ja tak, hvis Thomas kan. Thomas har efterfølgende skrevet, at han er alene den 24. og 25. maj, men

kan evt. få babysitter den 24. maj og have et barn med den 25. maj.

Michael, Bente, Jonathan og Gitte + forældre (Julie er med 25.maj)

Vi holder et lyn-møde.

Menuen: Semi-vegeburger med en lille smule kød, coleslaw og incl. gnavestænger i en lille papirlomme.

7. Yogafestival 9/10. juli

Vi har fået tilbudt om en bod, hvor vi kan reklamere med TIFØ. Kan både være bemandet og ubemandet.

8. Næste møde:

20. juni 2016 kl. 19.00 hos Bente, Bakkefrydvej nr. 1

Gitte Nikolajsen