Referat af Generalforsamling i Tisvilde Fødevarefællesskab (TIFØ) 9. april 2016

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget (Elsebeth) 

4. Fastlæggelse af medlemskontingent (Gitte)

5. Behandling af indkomne forslag – Lise Hagen

6. Valg af medlemmer – i alt 7 + sup

7. Valg af ekstern revisor (nuværende revisor genvalgt)

8. Eventuelt

1. Valg af dirigent (Morten Skibstrup Nikolajsen)

Morten Skibstrup Nikolajsen blev valgt som dirigent.

2. Formandens beretning 

”Livets går sin gang i det grøntsagsgnaskende samfund”

Status er sundt i et samfund, hvor der kun er en vej – og det er FREMAD, det sagde jeg også sidste år. Og 

det mener jeg stadigvæk. Og Formandens beretning giver mig nemlig mulighed for det. Og overskriften for i 

år hedder ”livet går sin gang i TIFØ”  med to temaer: 

Vi revolutionerer ikke verden - Og alligevel gør vi en forskel 

En lokal forskel, som bidrager til en økologisk verden og til fællesskabet. Se da jeg skrev det, så blev jeg sgu 

glad – og stolt – så jeg skriver det lige op.

Det som I frivillige medlemmer og vores engagerede bestyrelse– pakkere, hentere, indkøbere, 

kommunikatører osv. gør hver uge – det gør en forskel for en mere lokalproducerende økologisk verden og 

for et fællesskab i et lokalsamfund.

Det skal I have tak for – det er derfor, at jeg sidder her på 4 år. 3 fulde år har vi været i gang nu og vi har 

leveret hundredvis af kilo grønt til vores i alt 70 medlemmer. Ca. 30-35 af os er aktive over året og får 

regelmæssigt grønt – nogle får en halv pose og andre får 2 poser om ugen.!!!

Vi havde en ambition om 10 nye medlemmer i år – vi nåede kun halvdelen, men det er 5 nye, som har valgt 

os aktivt til. Det smitter af på andre og på deres netværk.

Vi har holdt ufrivillig pause i år – vi er midt i den og forventer at komme tilbage sidst i maj. Sidste år havde 

vi ingen pause, og vores vurdering i bestyrelsen har været at det er det rigtige at gøre. Både for 

kontinuiteten i bestillinger og betalinger og fordi, det er årstidens grøntsager, vi slår et slag for – også 

selvom vi lige nu ikke rigtig bliver voldsomt glade for at se et hvidkål. Men altså kunne vores leverandører 

ikke være med, og derfor er der pause.

Arrangementer, som uovertruffen har været drevet af bl.a. Thomas og Julie, Elsebeth, Janne og Bente.

1

Æblemostdagen den 1. november, hvor vi fik skrabet mange kilo æbler sammen og med fælles grej fik 

produceret over 100 liter æblemost. Det smagte himmelsk og tøj og trailer var plettet til i skøn æblemost. 

Alt nedfaldsfrugten rundt i de forskellige haver blev brugt og det var så herligt et arrangement. Jeg kan kun 

opfordre til, at vi gentager succesen og I som medlemmer bakker op. Det smagte af sommer hele vinteren 

igennem.

Kvinde/mand kend din rodfrugt – det har vi afholdt lige nu og her og det har været lærerigt og 

pivhyggeligt. Vi har sagt hej henover hvidkålet og samtidig produceret en lækker indisk ret. Initiativet er 

Thomas og Julies og det er så energigivende og fedt for os andre, at I tager teten og giver os denne 

oplevelse i en travl hverdag – tak for det! 

Fællesspisning

Janne et af vores madkyndige medlemmer – har også sammen med Elsebeth inviteret til et fællesspisnings-

arrangement for andet år i træk. Tilbagemelding er, at det altid er hyggeligt, man får smagt nye ting ud af 

de grøntsager, vi alle sammen får og ikke mindst mødt mennesker i fællesskabet – og det handler TIFØ også 

om. Flere af dem, det er skønt, når medlemmer tager initiativ til dette.

Loppemarked den 22. august

Her gjorde vi os bemærket med overdådighed først og fremmest og lækkert hjemmelavede boller og kager.

Ca. 10 medlemmer var i gang med at bage boller, stå i bod, bage kager, hente grøntsager til vores lille 

udstilling. Og vi fik penge i kassen og fik fortalt om vores TIFØ med postkort og grønt. Der kommer ikke 

mange medlemmer ud af det, men det er et godt sted at tjene en skilling og være synlige.

Og gløggdag i december i huset, når grøntsagerne skulle hentes. Det lille hus var proppet med mennesker 

og grønt, og måske var vi blot 20, men vi fik sagt hej og god jul og udvekslet en enkelt opskrift om rødkål. 

Status, 5 arrangementer et hver anden måned + grønt hver uge + bestyrelsesmøder

Leverandører

Vi har vores faste leverandører: Kolsbæk, Rarbabergården, Niels og Tine om sommeren– og Svanholm som 

vinterleverandør, men vi undersøger også nye. Vi fastholder Kolsbæk som leverandør af ca. 75-100 % af 

posen i fra ca. maj til september/oktober.Det er her, medlemmer er mest glade og han har det mest 

varierede udbud, kvaliteten er i top og vi vil forsøge at planlægge så godt vi kan med Thomas ifht. posernes 

indhold. Det er dog stadig udbuddet og Thomas, der bestemmer og ikke os alene.

Tine og Niels ønsker vi at beholde - specielt tomaterne - og lad os se, hvor meget de kan levere i denne 

sæson til os.

Markedsføring

Jeg håber, at I har set vores film i biografen (Thomas et af vores medlemmer) har sammen med sin 

skoleklasse har produceret en pragtfuld video. Den har vi fået lov at vise et år i biografen og den har jeg 

personligt fået mange kommentarer på. Så det er et af vores tiltag til at gøre os lidt mere synlige i år. 

(VIS FILM)

Eller har vi ikke rykket voldsomt på markedsføringen i – det har vi ikke haft så meget ekstra tid til i 

bestyrelsen. Men vi vil gerne have flere medlemmer, så vi er sikker på at have et flow på min 25 aktive 

2

medlemmer. Det kan være det kommer, ikke mindst med hjælp fra gode medlemmer. Rikke bl.a. Og det 

gælder ligeså meget om at fortælle, hvad man kan lave i TIFØ.

Æg! Vi har nu æg fra Svanholm en gang i mellem. Vi har i den grad prøvet at finde en endnu mere lokal 

producent, som kunne levere de mængder vi har brug for. Jesper på Nordhusvej bl.a., men det er ikke 

lykkedes endnu. Æg har vi dog nu og det bliver revet væk. Så vi håber at kunne finde en løsning, når 

Svanholm ikke er vores faste leverandør mere – Måske I kære medlemmer har en ide??

Køer og grise

Så har jeg et punkt, der hedder køer og grise. Det er altså første gang. Men vi har fået en henvendelse fra 

Niels Worm, som har sit skotske højlandskvæg gående i Tisvildehegn. TIFØ er et grøntsags-

fødevarefællesskab med lokale grøntsager. Men i bestyrelsen kiggede vi i vores fundants og vores 

vedtægter, hvor der står, at lige netop det lokale vil vi gerne bakke op om og formidle viden om lokale 

råvarer. Og det er her, at Niels Worms køer kommer ind i billedet. Han vil nemlig gerne sælge sine dyr lokalt 

for at kunne bidrage til en ”helhed”, hvor forbrugeren kan nå at hilse på tyren, koen eller kalven, inden den 

ender på panden. Derfor valgte vi i år at videreformidle historien om tyren Fido og de andre dyr, som Niels 

har gående i Tisvilde Hegn og som kan blive dine.

Om det er blevet til noget og om folk har købt af Niels, det har vi ikke en aktie i, men vi hører gerne om det. 

Og om ikke andet, så gå ind på vores hjemmeside og læs Niels fortælling om sine dyr. Det er sådan en 

passioneret historie, at man ikke kan andet end at blive glad i låget.

TAK til bestyrelsen, som påtager sig en ekstra opgave både i bestyrelsesarbejdet, men også i grupperne. 

Vi har det sjovt mine damer og herrer. Det er virkelig sjove, passionerede  og folk, der giver noget af sig 

selv, der sidder i denne bestyrelse. Og jeg går altid beriget derfra. Og det er også en stor drivkraft for mig i 

at være med til at levere grøntsager uge efter uge.

Giver plads til nye folk og medlemmer

Og den del når vi til om ikke så længe. Tak for ordet og tak fordi, at vi/I har lært hinanden og mange nye 

grøntsager at kende gennem Tisvildes fødevarefællesskab. Gitte Skibstrup Nikolajsen, formand TIFØ

3. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget (Elsebeth) 

Elsebeth, vores kasserer, fremlagde regnskab og budget for 2017, som begge blev godkendt og 

underskrevet. Vedhæftet som bilag 1 +2.

4. Fastlæggelse af medlemskontingent 

Vi bibeholder engangs-medlemskontingent på 100,- kr., når man melder sig ind i foreningen. Herefter er 

der pt. ikke noget fast årligt medlemskontingent, da vi ser det nødvendigt ifht. økonomien. Vi vil gerne have 

fokus på, at folk bruger penge på at købe poser i stedet.

5. Behandling af indkomne forslag 

3

2 forslag fra Lise Hagen:

1) Det er generelt et etisk  dilemma som indkøber at købe ind for medlemmernes (=andres) penge 

og  samtidig tage  bestemmelse  om, hvad  de skal  spise. Om  sommeren, når haverne  er fulde af 

krydderurter og i  eftersommeren, når æblerne  bliver modne, bliver  det især rimeligt,  at  alle  skal 

have  det samme i  posen. Mit  forslag  er  samme  system  som ved  bestilling af æg:

Vi  bestiller på forhånd  hver især krydderurter og  æbler, udover posens  indhold, og  lægger  pengene  

kontant i  huset.

Sidste  sommer leverede Thomas fx ekstra pærer; han  satte prisen  ned efter nogle dage for at få  dem 

solgt  og de  sidste  blev smidt  ud. Altså  heller ikke nogen  god eller respektfuld løsning overfor  skønne  

råvarer. Det drejer sig  også om respekt  for  den  enkeltes pengepung.  Der skal  naturligvis  være regler  for 

indkøb. Men  dette drejer sig for mig som indkøber:

-          dels  om  etik:  at  købe ind for  andres penge og  samtidig  bestemme hvad de skal spise

-          dels  om,  at  det i  lyset af det etiske  problem, er rart som  indkøber  at  være i overensstemmelse 

med  sin egen moral.

Det betyder,  at hersker der i  en  forening  en  del- og  hersk  kultur i  stedet for  en  flad struktur,  så  

indkøberne  har en vis  selvbestemmelse og  ikke skal `rette ind´ efter strikse  regler, bliver  det frivillige 

arbejde, som  det jo  er, både sjovere  og  mere  vedkommende.

2) Jeg foreslår en  diskussion om en gang imellem/ sjælden  gang at give en  smule  valgfrihed. Måske  

nogle blandt medlemmerne  har en  idé eller også er de så tilfredse,  at  det  er  godt,  som  det er.2.Vi 

køber kun til omkring  20  medlemmer hver  gang.

Ind imellem ville det være rart  med  mere  fleksible indkøb, med en  form  for  valgfrihed især om vinteren,  

når poserne  bliver noget ens;  sådan at man kan fravælge mindre  populært grønt  til fordel for grønt, som 

man holder mere  af. Der er pakkerne, som får  et større arbejde, men mon ikke  der kan findes en  

metode?  Lise Hagen

Beslutning 

Vedtaget ved enstemmighed pba. punkt nr. 1: På generalforsamlingen blev det vedtaget at fortsætte 

indkøbsrutinerne, som de kører på nuværende tidspunkt. Hvis der er leverandører, der ønsker at sætte 

ekstra varer til folk i huset, så skal være muligt. Så opstår der en valgfrihed spontant i huset. Og det vil vi 

gerne opfordre til og kommunikere. 

Vedtaget ved enstemmighed pba. punkt nr. 2: Posen bliver bestemt af dem, der køber ind. Og vi er rigtig, 

rigtig tilfredse med det, som indkøberne gør. De gør et stort stykke arbejde. Vi kan blive bedre til at give 

løbende feedback til indkøberne.

Forklaring og dialog herunder:

Alle til generalforsamlingen var enige om, at indkøberne gør en kæmpe indsats. Det skal de have ros for – 

uden dem ingen forening.

Alle var også fuldt ud tilfredse med indhold i poser, variation både forår og sommer.

4

Alle var også enige om, at det er en solidarisk forretning, hvor man ligger beslutningen om grøntsager i 

hænderne på indkøberne –  og ikke en grønthandler med frit valg. Det er det, man går ind til, når man går 

ind i TIFØ.

Ideerne om valgfrihed passer til en meget større forening. Vi har ikke ændret reglerne for, hvordan vi 

handler ind og distribuerer varerne. Folk har selv meldt sig ind og generalforsamlingen så det ikke som et 

etisk problem.

6. Valg af medlemmer – i alt 7 

Bente, Elsebeth, Michael, Thomas, Julie, Gitte, Jonathan ønskede alle genvalg og blev genvalgt. Jacob 

Snedled blev valgt ind som suppleant i stedet for Louise Køster. Stor tak til Louise Køster for at starte og 

forme foreningen og være dens ophavsmand og støtte igennem alle 3 år.

7. Valg af ekstern revisor 

Nuværende revisor Pernille blev genvalgt. Tak til hende for det frivillige stykke arbejde, som hun gør.

8. Eventuelt

Spiseaften hver måned af de overskydende grøntsager, hvor vi evt. bruger skolens køkken og spiser 

sammen.

Årshjul, hvor vi har børnene med i forskellige arrangementer (mosteri om efteråret, sylteri, spiseaftener, 

”rullende køkken” til eks. arrangementer fx skolekomedie, forårskoncert.

26. maj er et konkret forslag om hjælp (Lise, Thomas, Julie + forældrene i 5. klasse + lærerne). Vi tager det 

med på førstkommende bestyrelsesmøde. Lise Dakinah vil gerne hjælpe eventholdet. 

Referent: Gitte Skibstrup Nikolajsen