Referat af konstituerende møde i TIFØ - 8. Juni 2015

Tilstede: Thomas Hasselager, Michael Jein, Jonathan Fresco, Bente Haugaard, Gitte

Skibstrup Nikolajsen, Julie Holck, Elsebeth Fribo

1. Konstituering af bestyrelsen i TIFØ

  • Formand Gitte

  • Kasserer Elsebeth

  • Indkøb: Julie

  • Pakkeholdet: Bente

  • TIFØ-huset: Thomas (Michael)

  • Kommunikation: Jonathan

  • Suppleant: Michael og Louise Køster

2. Opsamling fra Generalforsamling

– ideer og ansvarlige Elsebeth køber Meyers Almanak og Thomas har et par kogebøger, som han ligger inde med. Dem ligger vi over i huset til opskriftsinspiration. Vi skriver måske en opskrift på tavlen, som man kan fotografere med sin telefon.
Vi fastholder opgaverne  fra visionsarbejdet fra generalforsamlingen.
Gitte sender visionsprogrammet til Jonathan og printer ud i A3 til huset.
Rikke må gerne gå i gang med at uddele postkort.

3. Overlevering fra de igangværende grupper:

a. Kommunikation
Facebookgruppen bliver aktiv og omdannes til gruppe. Vi vil gerne have dialog.
Vi tester tilmeldingen igen Jonathan uploader visionsprogrammet på web.

Kommunikation tager fat i Thomas Kjær for at producere en annonce til biografen.

Portræt af tomat-Niels i Ugeposten, Tisvildenyt/Vejbynyt.
Gitte spørg Trille om Vejbynyt kontaktperson =  Kirsten Mousten.

b. Indkøb 
Sidste uges pose var ikke helt høj kvalitet. Indkøbsgruppen rykker på det. Vi formidler en kontakt til lokale, økologiske fødevarerproducenter af kød fx Niels Worm, Aksel og Jane med får. Vi opfordrer TIFØ’erne til at slå sig sammen og have en dialog på facebook, hvis man ønsker sig kød fra lokale 
producenter.
Gitte distribuerer Niels skriv om hans kvæg.

c. TIFØ-huset
Thomas og Michael sætter et par nye hylder op og en ny tavle op.
Michael og Thomas flytter nøgleskabet.

d. Økonomi
Udgifter til bøger og anonnce til biffen, regning til web 

e. Pakkere
Vi laver en venlig opsang igen og husker på, at der er andre opgaver.

4. Kaffevognen på kildemarked 8/8 2015
Tovholder og planlægning = Elsebeth, som får assistance af Bente til en doodle og Gitte hjælper med evt. kommunikation.

5. Næste møde: 20.august kl. 19-21 hos Jonathan, Brentingevej 29.

6. Evt. 

To knaldgode forslag fra Thomas om æblepresseri og syltetøjskogning. De røg straks op i aktiviteter og visioner.

Dejligt at være i gang igen og velkommen til den nye bestyrelse. Det bliver så godt.

/Gitte