Visionsarbejde 2015 (workshop efter generalforsamlingen)

En fælles gruppe som arbejdede med to emner:

1. Hvad kunne du tænke dig af arrangementer:  15 min.

- Har du en person, som ville være genial som tovholder på denne opgave?

2. Hvilke opgaver ser du, der er i TIFØ – udover pakkeopgaver? 15 min.

- Hvordan tænker du, at vi kan kommunikere det?