Referat af TIFØ’s generalforsamling 16/4 2015

Dagsorden så således ud

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget

4. Fastlæggelse af medlemskontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af ekstern revisor

8. Eventuelt

Ad 1. Pil  er valgt som dirigent. Hun kunne oplyse, at generalforsamlingen er lovmæssigt indkaldt.

Ad 2. Formandens beretning v/Gitte Skibstrup Nikolajsen

Formandens beretning TIFØ _ ”livets gang i det grøntsagsgnaskende samfund”

Jeg vil starte med at lykønske vores regent, når nu vi er samlet på hendes fødselsdag. - 75 år er en moden alder. Så mange år kan vi alligevel ikke bryste os af, men vi kører nu på vores 3. år. 

Det er min opgave at gøre status over året 2014/2015. Det med at gøre status er egentlig sundt i vores liv, hvor det ofte handler om det, vi SKAL nå. Men jeg øver mig også i at se på, hvad jeg HAR nået - og det er denne øvelse/opgave god til. Og vi HAR igen i år noget at lange voldsomt meget lokalt grønt ud af TIFØ-huset ved frivillig hjælp. + en masse andet.

Vi har 67 medlemmer, 8 nye medlemmer i år.

Folk melder sig ikke aktivt ud, de holder lange pauser – nu kaldet soveposer.

Vi har en ambition for det kommende år: 10 nye medlemmer.

Se dette år har været det første, hvor vi er kørt igennem en hel sæson - ingen pauser, ingen 8 ugers stand-by . Det har gjort, at vi har taget vores del af pastinak og rødbeder, men vi har kunnet levere hver uge indtil nu. Og i hvert fald i børnefamilierne er det blevet spist rub og stub. Vores vurdering i bestyrelsen har været, at det er det rigtige at gøre - den bliver udfordret netop nu, hvor forårstegnene er på vej. Men indkøbsgruppen arbejder på at finde et alternativ til Svanholm, indtil Thomas i Kolsbæk er klar.

Halve poser – forholdsvis stor succes. Har gjort, at vi har kunnet tiltrække et par stykker mere, både ældre og enlige, som ikke kunne få brugt det hele på en uge.

Vi åbnede op for landliggere sidste år.  Knapt så mange har meldt sig, men de skal altså stadig være velkomne.

Markedsføringsplanen - planen er der, men vi har ikke været så voldsomt aktive. Det er en af de opgaver, som vi tænker at kaste den nye bestyrelse over – og  også brainstorme senere i dag: ”Ved du hvad du kan lave idag/ i TIFØ?” med et lidt blødere budskab. Det kunne lyde i retning af: 

Vær en del af et fællesskab og deltag i forskellige aktiviteter, hvor vi pakker grøntsager, henter grøntsager, skriver om grøntsager, markedsfører grøntsager, laver en opskrift, bager en kage til loppemarkedet og spiser mad sammen. Alt sammen for at vi kan få lokale økologiske grøntsager til en rigtig god pris.

Pakkeholdet – Elsebeth og Bente gør en kæmpe indsats på mange fronter i TIFØ. Men de har om nogen taget deres pakketørn og ved hjælp af doodle og nogle gange en venlig henstilling, så får vi besat vagterne. 

Indkøbsgruppen kører - netop været på besøg hos Svanholm i søndags. Det er den af vores grupper, som har den suverænt mest stabile (læs: tilbagevendende) opgave. Det er hver uge, og hvis ikke de er på, så kommer der ikke noget grønt.  Der er et godt flow og vi forsøger at variere og tilgodese så mange som muligt. Det er jo netop her, at der er mange meninger, holdninger, forskellige munde og smagsløg  Tak til Julie, Pil og Lise (og igen med Elsebeth på sidelinjen) for en utrolig stabil indsats.

Hvad er der i din pose?

I løbet af august havde vi en spørgerunde ude. Bente fik 17 besvarelser ind, hvilket må siges at være tilfredsstillende med ca. 25 aktive ”poser”. Og vi har gemt alle svar, så vi kan grave detaljer frem til en anden god gang.

Ekstrakt af de svar, vi har fået ind:

 Alle roser Kolsbæk til skyerne.

 Mange vil gerne have spændende grønt: broccoli, blomkål, løg med top osv.

 Mange siger: ”Hvis vi bare ved det om søndagen, så ville vi kunne lave madplaner.

 De allerfleste synes, at det er varieret langt det meste af sæsonen.

 Det er godt at have rodfrugter om vinteren, men det er en udfordring at få det brugt.

 Nogle siger, at det det også kunne være rart med bær.

 Der er nogle, som ikke synes, at vi skal holde pause om vinteren. De vil hellere have lidt blandet i posen, eks. mel.

 Varer fra Svanholm kan være  dårlige og skal ses efter en ekstra gang om vinteren.

Respondenterne spørger til, hvordan kan man melde tilbage, hvis man  får dårligt grønt.

 Max. én krydderurt pr. uge pr. pose er der enighed om.

 Æg bliver også efterspurgt igen.

Vi har vores faste leverandører: Kolsbæk, Rabarbergården, Hegnstrup – og Svanholm som vinterleverandør, men vi undersøger også nye – bl.a. Sølager ved Frederiksværk.

Vi fastholder Kolsbæk som leverandør af ca. 75-100 % af posen fra ca. maj til september/oktober.

Det er her, medlemmer er mest glade og han har det mest varierede udbud, kvaliteten er i top og vi vil forsøge at planlægge så godt vi kan med Thomas ifht. posernes indhold. Det er dog stadig udbuddet og Thomas, der bestemmer og ikke os alene.

Tine og Niels ønsker vi at beholde - specielt tomaterne - og lad os se, hvor meget de kan levere til næste år.

Rabarbergården kan også komme ind samt evt. bærproducent eller frugt afhængig af indkøbsgruppens muligheder for at variere. Og det er også her, vi kan krydre posen med andre ting.

Kommunikation: Denne gruppe møder I også hver uge. Det er gruppen, som har mange forskellige opgaver, der lander på deres bord. Pt. består den af Jonathan og Tina Fresco, som har været med fra starten og gør et suverænt stykke arbejde for hver uge at holde os orienteret og opdateret. Men der er mange andre ting, de har fingre i: Vi har b.la. haft et par artikler i lokalmedier, vi får nu grøntsagerne at vide i god tid på web og facebook, vi har fået et nyt skilt ude ved vejen og flere nye postkort at dele ud.

Flere ting i støbeskeen : Annonce i biografen, lokal tisvildenyt, vejbynyt, portrætter, cases – og her kan man uden problemer give en hånd med. Det er en aktiv lille gruppe.

Fremtiden: Vi prøvede med en torvedag til i dag, men tidspunktet var ikke korrekt. Ideen var til gengæld god nok, så vi vil prøve at gentage til efteråret; både med professionelle handlerne; honning, spegepølser, lækre eddiker, men også bytte/sælge med vores egne syltede rødbeder, pesto, marmelader osv.

Æg! Vi har prøvet æg og vi vil rigtig gerne igen.

Arrangementer: kvinde/mand kend din rodfrugt – åbent hus, hvor vi lige får en kop kaffe/kage og får sagt hej henover hokaidoen, Birkepladsen 21. juni med 200 boller og 5 kager – Alt sammen noget vi forventer at gentage.

TAK til medlemmer som takker af

 Tak tak tak: Kickan som har været med til at starte butikken op

 Dan, primus motor i opstarten

 Mads har givet som skribent i kommunikationsgruppen og som aktivt bestyrelsesmedlem

Det giver plads til nye folk og medlemmer

Og den del når vi til om ikke så længe. Tak for ordet og tak fordi, at vi/I har lært hinanden og mange nye grøntsager at kende gennem TIFØ lokales produkter. Endnu mere af i løbet af det næste år.

Ad 3: Regnskab og budget v/ Elsebeth

Regnskab fremlagt og godkendt. Ligger i særskilt dokument i underskrevet form. Budget blev også fremlagt ved generalforsamlingen. Vi forventer at få flere medlemmer og få samlede indtægter på 95.000 kr. Til gengæld regner vi med at bruge pengene tilsvarende til små investeringer, markedsføring mm. Budget fremgår også af særskilt dokument.

Ad 4: Fastlæggelse af kontingent

Vi fastholder det nuværende medlemskontingent på 100,- som er et engangsbeløb, betalt ved indmeldelse.

Ad 5: Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

Ad 6: Valg af 7 medlemmer

De blev alle fundet:

Jonathan, Gitte, Bente og Elsebeth ved genvalg. Thomas, Michael og Julie ved nyvalg. Tillykke til dem og tak fordi I vil tage en tørn. Første møde, hvor vi konstituerer os bliver 28. maj kl. 19.00 hos Gitte, på Skovridervænget 23.

Ad 7: Valg af ekstern revisor

Pernille Holm blev genvalgt

Ad 8: Evt.

1. Der er stadig lidt usikkerhed om, hvordan man melder sig ind, og hvordan man kan arbejde. 

Markedsføring: En lille pamplet, information af skriftlig karakter, som Rikke gerne vil lægge i 

postkasserne rundt i Tisvilde.

2. Er der et samarbejde de lokale fødevarefællesskaber imellem: Det er mest adhoc og meget i starten, men vi kunne sagtens dele erfaringer mere systematisk. 

3. Delefår eller deleko? Kan vi have undergrupper i TFIØ, som beskæftiger sig med kød?

Vi forsøger os med en mail/kommunikation ud til nuværende medlemmer og en vedtægtsændring til næste år, så vi også kan beskæftige os med andre økologiske varer end grønt.

4. Svanholm har måtte lukke i dag for levering ifht. resten af vinterhalvåret. Hvad gør vi? Vi fortsætter og prøver Sølager og ser, om de kan levere, indtil Thomas i Kolsbæk er klar.

16/4/2015 Referent Gitte Nikolajsen