Referat fra bestyrelsesmøde i TIFØ, 19. oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i TIFØ, 19. oktober 2015 hos Bente

Tilstede: Gitte, Elsebeth, Thomas, Julie, Jonathan, Michael, Bente

Fraværende: ingen!

1. Godkendelse af referat

Godkendt og fulgt op på diverse opgaver. Se under de individuelle punkter herunder.

2. Grise og køer - Niels og Marianne

Vi har formidlet et skriv om Niels’ køer.

Gitte skriver til Marianne og siger, at vi gerne vil have et skriv om hendes grise og formidle det på FB og 

web. Det er også økologiske og lokale køer.

3. Kaffeboden på Birkepladsen 22.august

4. Nyt fra tovholdere

o Evaluering

Det var en god dag, fantastisk vejr, masser af boller, kager.

Vi kan bruge flere boller fra morgenstunden.

o Økonomi: Vi har tjent ca. 4000,- kr.  HURRA!! Pengene går til biografen.

Vi gør det igen.

o Indkøb (valgfri ordning, mangfoldighed mm)

Vi mangler en indkøber(Hilton, Conni) og en transportfyr (Anders)

Valgfri ordning: Det var et fint initiativ, men vi lader det ligge. Det er ikke en efterspurgt 

ydelse. Gitte tager fat i Lise.

Køb til juleposen den 17/12 med rødkål og små kartofler. Julie spørger Svanholm, om vi kan 

få varerne. Og herefter melder  vi ud, at det vil være i posen til jul.

o Pakkere: 

24/12 og 31/12 holder vi lukket. Vi køber nye poser. Og vi køber 20 spande som forsøg.

Fedt med de mails, I sender. Bliv ved med det. Næste gang bliver det pep med palmekål 

o Kommunikation

Vi udskyder historien med Tine og Niels til sommer. 

Æblepressedag – kommunikeres ud nu. Skriv er sendt. Måske kan det også blive en historie 

til Tisvildenyt og Vejbynyt.

Gave til filmfolket – Jonathan indkøber.

Gerne nye til indkøb - markedsføring

Tekst til postkort med Gitte

Grisetekst, når den kommer på fb og web

Gløgg og åbent hus i TIFØ-huset 10. december formidles via fb og web og i de gode mails 

fra indkøb og Elsebeth.

o Økonomi

Vores kassebeholdning hedder i øjeblikket 10.000 kr.

Udgifter til poser og spande

Udgifter til billetter – 300,- kr.

o Events”ansvarlige” ( her er vi en hel del, kig gerne i referat fra sidst)

Æblepressedag: 1. november kl. 11.00

Kom med dine æbler og vær med til den store pressedag ved TIFØ-huset

Vi presser efterårets æbler og laver dejlig æblemost til vinterbrunchen og søndagshygge.

Du skal medbringe: MASSER af æbler, urtekniv, spækbrædde, beholdere til æblemosten 

(kan godt være fryseposer eller vaskede mælkekartoner) 

Kom glad og tag gerne naboen og naboens æbler med! Vi ses den 1. november 

Gløgg:  10. december / Gitte og Bente er tovholdere 

Rodfrugteworkshop:  Julie følger op hos Pil, 2016

5. Markedsføring

 Lav et årshjul – til planlægning på bestyrelsesmøder, til at hænge i huset og til at lægge på 

 Postkort til omdeling: Gitte skriver tekst og Bente laver label til postkort. Vi beder Rikke om 

facebook - Bente laver årshjul

at gå en tur med de første 100 postkort. Elsebeth siger også, hvilke adresser, de ”inaktive” 

medlemmer har.

6. Evt. 

Æg: 30 stk. om ugen. Michael spørger Jesper Stig

7. Næste møde

18. januar kl. 19.00 hos Thomas på Rosenbakken.