Invitation: Cykltur med Klima-og Miljøstudiegruppen i Gribskov

KLIMA- OG MILJØSTUDIEGRUPPEN TILBYDER ENDNU EN TEMA-CYKELTUR .

Den foregår lørdag d. 20. september

Turen går denne gang til Skovhaveprojektet ved Svanholm. 

Rundvisningen starter kl. 11.00 ved Café-butikken på Svanholm. Svanholm Allé 2, 4050 Skibby. 

der er samtidig almindelig rundvisning på Svanholm om lørdagen kl.11., men den udgår 

fra parkeringspladsen, så kom endelig hen til café-butikken.

Vores rundvisning varer 1 1⁄2 time og derefter kan vi indtage vores medbragte madpakker i shelteret 

– og eventuelt siden besøge café-butikken. I caféen sælges økologiske produkter som, kaffe fra Just 

Coffee, te, æblemost, egen frisk mælk man selv tapper på flaske, hjemmelavet rugbrød, kød, slik og 

lækker Svanholm is. 

Mira Illeris er vores rundviser og fortæller om permakultur og skovhaver som et bidrag til 

en bæredygtig tilværelse uden fossile brændstoffer og en måde at styrke lokal uafhængighed 

samtidig med den nedsættelse af forbruget, der er nødvendig, hvis naturen skal kunne følge 

med. Vi skal skabe en kulstoflagrende livsstil, virke dæmpende på klimaforandringerne.

Konkret skal vi se på flerårige grønsager og blandingskulturer, træer, buske, svampe, stier m.v.

Vi cykler fra Frederikssund station kl. 9.15. via Gerlev, Landerslev og Dalby til Svanholm,

hvor vi ankommer omkring kl.10.45. – en tur på ca 20 km. (men der er fælles afgang med S-tog fra 

Hillerød kl. 7.26.)

Se vedhæftede oversigt over transportmuligheder til Frederikssund, hvis man ikke cykler hele vejen.

Man kan deltage, selv om man kører i bil til Hillerød, Frederikssund eller Svanholm.

De meget energiske kan også på egen hånd cykle fra Gribskov kommune via Frederiksværk og følge 

Fjordstien der fra til Frederikssund. Det er en tur på ca 35 km (regnet fra Helsinge). 

Tilmelding til Kirsten Gamst-Nielsen på mail: kirsten.gamst@hotmail.com senest den 16. September. 

Opgiv navn, adresse, mail og telefon samt hvilken transport-form du har valgt.

Der vil blive opkrævet et deltagergebyr, da gruppe-rundvisningen koster 800 kr i alt. Klima- og 

Miljøstudiegruppen giver tilskud., så vi opkræver et gebyr på 65 kr pr deltager.

Ved færre end 6 deltagere forbeholder vi os ret til at aflyse turen.

Du betaler selv for bus og tog. Cyklen skal have sin egen billet i bus og s-tog, men ikke i 

Lokalbanens tog. OBS! Lokalbanens billetsalg er kun åbne mandag til fredag – i Gilleje kl.7-14 

og i Helsinge kl. 7-17.

Vi forsøger at organisere fælles rejse på klippekort. Hvis vi får udbetalt noget af klimapulje-bevillingen 

kan vi evt. refundere noget af rejseudgiften for cyklisterne.

Kort skriftlig introduktion til permakultur og skovhaver tilsendes efter tilmeldingen.

 

 

 

 

Bilag til invitationen til tema-cykelturen til Skovhaveprojektet på Svanholm

Om permakultur og skovhaver:

Permakultur er en etik, et analyse- og designværktøj, der blev grundlagt af Bill Mollison i 

Australien for mere end 30 år siden og som er kendt og praktiseret mange steder i verden.

Permakultur baserer sig på omsorg for jorden, omsorg for menneskene og for en ligelig 

fordeling af ressourcerne. 

Permakultur er økologi – og så noget mere, nemlig at vores forbrug af ressourcerne vand, 

jord, luft, energi og den måde, vi organiserer os på, skal opbygge ressourcerne – altså vi 

giver mere tilbage, end vi tager ud, lagrer mere kulstof i planter og jord end der udledes i 

form af CO2. Designet er gennemtænkt, så systemet er arbejdsbesparende og højproduktivt 

– hvert element i systemet skal have flere funktioner og hver funktion skal understøtte flere 

elementer.

Skovhaver designes omhyggeligt efter princippet i den naturlige skov: dyrkning i flere lag. 

Dvs.træer øverst, derunder buske, og nederst urter med stor diversitet, der giver mad i form 

af frugt, nødder, flerårige urter, samt vedmasse til forskellige formål og som indgår i det 

økologiske kredsløb med insekter, fugle, dyr og mikroorganismer. 

Mens skovhaven vokser optager den store mængder kulstof og virker dermed dæmpende på 

klimaforandringerne.. Et vandhul og et vandløb hører også til.

Vi etablerer den nye skovhave på 0,4 ha jord, hvoraf noget er en snart udtjent plantage med 

kirsebær- og pæretræer. 

Under rundvisningen vil Mira Illeris nok også komme ind på det nye bo-projekt ved 

Svanholm:

Vores vision omkring bo-projektet er at skabe et levende permakulturmiljø med 

udgangspunkt i 6 smålandbrug. Vi vil leve lavøkonomisk af stedets ressourcer gennem 

selvforsyning med mad og energi, byggeri af lokale materialer, hvor boligerne skal 

opnås passivhus-standard, samt mikro-virksomheder knyttet til stedet. Vi skal være et 

forsøgslaboratorium for bæredygtig levevis uden brug af fossile brændsler og udbrede denne 

livsform gennem praksis, forskning og formidling.

 

Klima- og miljøstudiegruppens cykeltur lørdag den 13. September 2014 til

Skovhaveprojektet på Svanholm – forslag til transportmuligheder fra Gribskov til 

Frederikssund (hvor cykelturen starter) eller helt til Svanholm.

Fra Gribskov til Frederikssund – medbringende cykel

Da der kun kører togbusser mellem Hillerød og Gentofte den dag, kan vi ikke tage med S-toget til 

Frederikssund. Derfor tager vi fra Hillerød med toget mod Hundested kl. 7.30. Ankomst Grimstrup 

trinbrædt kl. 7.45. 

Herfra cykler vi via Lille og Store Havelse mod vest og fanger Fjordstien, som leder os til 

Frederikssund. Det er en tur på ca 12 kilometer.

Tilslutning med tog fra Gilleleje afgang kl. 6.44. , afgang Græsted Syd kl. 6.55, afgang Kagerup kl. 7.06, 

ankomst Hillerød 7.17. 

Togforbindelse fra Tisvilde afgang 6.24. afgang Helsinge kl. 6.38, ankomst Hillerød 6.56. – Husk at 

Lokalbanens billet -kontorer er lukket i week-enden.

Lokalbanen kører kun en gang i timen på denne tid af dagen, så lang ventetid i Hillerød kan ikke 

undgås, når man kommer med Tisvilde-linien. Cykel i Lokalbanens tog er gratis.

Alternativt kan man tage bus 600 S fra Hillerød kl. 8.01 og stå af på Ølstykke station kl. 8.37, og derfra 

tage med S-toget til Frederikssund afgang kl. Kl.9.00 med ankomst Frederikssund 9.06. (der går også 

et 8.40, men det kniber nok med at nå det). OBS! Der er kun plads til 2 cykler i bus 600 R, og der 

kræves cykelbillet til S-toget og bussen. Cykelbilletter kan købes i DSB’s billetsalag (I Hillerød er det i 

7/11 butikken). 

Tager man chancen med 320R, kan man nøjes med at tage toget fra Tisvilde kl. 7.24 og Helsinge 7.38.

Bus 320R fra Helsinge til Frederikssund har også kun plads til 2 cykler. Den afgår kl.7.14 og ankommer 

kl. 8.24. Husk cykelbillet til bussen. Skal købes i forvejen enten på mobil eller på Gilleleje eller Helsinge 

station senest dagen før! Obs! åbningstiderne.

Fra Frederikssund station skal der så cykles til mødestedet:

I Frederikssund mødes vi ved Chr.X’ bro, hvorfra vi cykler kl. 9.15.

Kommer du i bil medbringende cykel, må du selv undersøge parkeringsforholdene ved og omkring 

broen.

Fra Gribskov til Svanholm med tog og bus

Tag bus 600 S fra Hillerød med afgang kl.8.01 og stå af på Ølstykke station, hvorfra der går S-tog til 

Frederikssund kl. 9.00 med ankomst 9.06.

(tilslutningstog fra Gilleje afgang 6.44. ankomst Hillerød 7.17 – eller fra Tisvilde 7.24 ankomst Hillerød 

7.54).

Der er derefter mulighed for bus fra Frederikssund til Svanholm: 230R mod Roskilde afgang 9.15 

ankomst Elmevej 9.53 (før Skibby), afgang Elmevej med bus 317 i retning mod Jægerspris kl. 10.15 

ankomst Svanholm allé kl.10.21. Ventetiden til cyklisterne kommer og rundvisningen begynder kan 

f.eks. tilbringes i Café-butikken.

Hjemtur

Med cykel

Beregnes ud fra ,at vi cykler fra Svanholm ca kl. 13.45 og bruger ca 3 timer til at nå Grimstrup 

trinbrædt, hvorfra der går tog mod Hillerød kl.16.59 med ankomst Hillerød 17.17. Tog mod Gilleleje 

(Helsingør) afgår 17.30 og mod Tisvilde 17.50. Der er halvtimesdrift på lokalbanen på dette tidspunkt., 

så vi kan evt. nå toget 16.29 mod Hillerød med ankomst 16.47. Man når dog næppe toget mod Tisvilde 

16.50. Så næste forbindelse er også 17.50 mod Tisvilde og 17.30 mod Gilleleje (Helsingør).

Uden cykel

Med bus 317 fra Svanholm mod Skibby kl. 14.16. og med 230R fra Elmevej mod Frederikssund afgang 

14.36 og ankomst kl. 15.10. (bus 317 har 3-timersdrift)

Bus 320R mod Helsinge afgår fra Frederikssund 15.26 og ankommer til Helsinge 16.33.

Herfra er der busforbindelse til Græsted med bus 390 R kl. 16.40, ankomst Græsted Syd kl. 16.53, 

eller med bus 360 R mod Gilleleje kl.17.10. Tog fra Græsted Syd mod Gilleleje afgår fra Græsted Syd kl. 

17.48.

Tog fra Helsinge mod Tisvilde afgår 16.37.

Ellers S-tog fra Frederikssund mod Klampenborg kl. 15.20, ankomst Ølstykke kl. 15.25. Herfra bus 

600 S til Hillerød kl. 15.50 med ankomst Hillerød kl. 16.29. Tog mod Tisvilde afgår 16.50 og tog mod 

Gilleleje (Helsingør)17.30 med ankomst Græsted Syd 17.48. (idet man ikke kan påregne at nå toget 

16.30).