Referat fra Generalforsamling 2014

Referat fra generalforsamling i Tifø, Tisvilde Fødvarefællesskab d. 23-4-2014.

1. Valg af dirigent: Pil valgt

2. Valg af referent: Bente valgt.

3. Formandens beretning: Da Gitte er i Jylland, aflægger Louise beretning. ( se beretning på 

hjemmeside).

Beretning vedtaget.

4.Regnskab: Elsebeth aflægger regnskab. Der er et overskud på godt 2000,00 kr .

Budgettet vedtaget, det ligner indeværende år.

5.Kontingent: Der er også i år intet kontingent, vi vender tilbage med diskussionen til næste år. 

Indmeldelsesgebyr er stadig 100,00 kr. pr. år, uanset om man er landligger eller fastboende.

6. Indkomne forslag:

Der er to indkomne forslag:

 

 Forslag om, at landliggere, der bor længere tid i byen, kan være medlem af foreningen. Vedtaget.

 Forslag om, at man vælger 6 personer til bestyrelsen og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig 

efterfølgende. Vedtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Gitte, Mads, Elsebeth, Jonathan, Kickan, Bente, suppleanter: Dan, 

Louise.

8.Valg af revisor: Pernille Holm.

9. evt. Intet

Derefter Louises herlige mad og Dan s snapse og klogskab på samme. 

Til sidst visionsmøde.

Fra grupperens snak fremkom følgende:

- Sortiment: gerne flere dyrere grøntsager og dermed lidt mindre i poserne, ikke pause i levering, 

men gerne æg, mel mm i stedet for de tunge rodfrugter

- Ærter, jordbær, asparges, frugt mm

- Julemad

- Angiv tidsramme, det tager ikke 3 timer at pakke, men kun 2

- Mere eksponering for lokale grøntproducenter

- Mulighed for halve poser

- Bytteskab i huset

- Opskrifter på hjemmeside

- Kendt synligt indhold

Aktiviteter:

- Spiseaften på skolen en gang om måneden

- Deltagelse på Birkepladsen

- Temaworkshops

- Synlighed i byen

- Evt udbringning til ældre

- Skiltning: skal undersøges.

Og meget mere, som bestyrelsen kigger på til næste møde.

Tak for et fint møde!