Gerneralforsamling 2019

Formandens beretning 2018
Med undertitlen i år: Vi har skabt og stadfæstet traditioner

 

TIFØ ligger i dag 91 medlemmer - det er vi sådan set rigtig glade for.  Det er et medlemsantal, som gør, at vi vokser støt og roligt….på papiret. Men vi har ikke knækket koden på at konvertere medlemmer til rent faktisk også at bestille en pose. Da vi sluttede i den mere traditionelle del af sæsonen i år (læs: kartoffelsæsonen) var vi nede på 14 poser. Av, det gør naller.

Og her er ingen løftede pegefingre til jer som er her i dag. Absolut ikke. Men vi vil gerne flage vores indsats ifht. til at få medlemmer ombord.

Vi har delt postkort ud til ejendomsmæglere, butikker og cafeer. Vi har haft dialog med nytilflyttere. Vi har snakket med den lille bog om Tisvilde om at komme med i deres bog.

Vi vil gerne have en 10-15 stykker mere, som hver eller hver anden uge bestiller poser. Det mener vi, at vi har potentiale til og meget mere faktisk. Med de unge mennesker energi i de klimarigtige løsningerne og fokus på deleøkonomi, så er dette fremtiden. Vi ved det! Vi er måske bare lidt foran. Under alle omstændigheder vil vi gerne have jeres hjælp til at få flere til bestille en pose ugentligt. Så gode ideer og eller kærlig nudging til et medlem ønsker vi os af jer i påskegave.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er rigtig glade og stolte over, at TIFØ kører på 7. år med vel en af Danmarks bedste lokale grøntsagsleverandører, et nyt og mere enkelt ”hvem skal pakke system”, som har gjort livet nemmere for alle entusiastiske pakkere, et hentehold med hurtige biler og det kønneste grøntsagshus på vores dejlige skole. Og jeg vil gentage et lettere ”kedeligt” ord fra sidste år. Kontinuitet: Det at vi har haft faste leverancer, at vi ikke har misset en dag, at vi har kommunikation på hjemmesiden hver uge, at indkøbere og kasserer melder ud hver uge. Det er det, der gør, at vi kører på 7.år.

Ingen formandens beretning uden et kig tilbage i eventkalenderen. Og man må sige, at vi nærmest er blevet et grøntsagseventbureau – altså på den gode måde. Det har taget lidt til at ramme det rigtige niveau for meget og hvor lidt, hvornår og med hvilket tema. Og dette års undertitel på formandens beretning beskriver det meget godt:

Med undertitlen i år: Vi har skabt og stadfæstet traditioner

Tur til Kolsbæk /Juni – ny tradition, formiddabel gæstfrihed og smukke marker

Æblepres /november – vi udvider både deltagere og antal liter skøn æblemost.

Birkepladsen /august igen med overskud og godt humør og ros til kagerne

Kyndelmisse / februar: Spiseaften går over i historien

Generalforsamling / april med lokalvinsmagning og igen mad på programmet

Tusinde tak fra mig
Vi har haft en engageret bestyrelse i årets – virkelig på alle fronter. Det har været kræfter, som har taget en ekstra tørn – ud over det planlagte, ud over deres ansvarsområde, på både madområdet, markedsføring og økonomi.
Med disse ord vil jeg slutte formandens beretning. Og jeg vil slutte min periode som formand.

Jeg har fået så mange nye venskaber, nye grøntsager som venner og så meget ny viden. Hånden på hjertet, så er det et af de mest givende projekter, jeg nogensinde har været med i. Det er drevet af ildhu og interesse, af nysgerrighed og af kærlighed til jorden. Det er et hjertebarn, som jeg trygt overlader til jer den siddende bestyrelse og nye kræfter. I er simpelt hen nogle af de herligste mennesker at bruge aftener, pakkedage og eventdage sammen med.

Jeg står stadig 200 % vores reason detre i vedtægterne. Jeg kunne ikke finde noget bedre at stå fadder til.

For nu vil jeg takke for jeres opbakning og jeres arbejde i TIFØ gennem året og for, at ville TIFØ endnu en sæson, fordi vi tror på bæredygtigheden og fremtiden i projektet. Tak.

 

Med venlig hilsen / Best regards

 Gitte Skibstrup Nikolajsen

Referat af generalforsamling i TIFØ 2018 (26.april 2019)

Årets visionstema var vinsmagning fra Ørby Vin - lokal vin produceret af Søren og Birthe. De har ikke det økologiske stempel på af økonomiske årsager, men de producerer økologisk.

Vi smagte både hvide og rosé og deres prisvindende rødvin.

Derudover spiste vi fælles lam, risotto og grønne salater, som Thomas Hasselager stod for – stærkt flankeret af Mikael Jein i køkkenet.

Samlet dagsorden for generalforsamlingen 2018 ser således ud:

1. Valg af dirigent (Morten Skibstrup Nikolajsen er foreslået) 2. Formandens beretning (Gitte) 3. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget (Lise)

Fastlæggelse af medlemskontingent 5. Behandling af indkomne forslag - ingen på nuværende tidspunkt 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af ekstern revisor 8. Eventuelt

Her følger Referat af generalforsamling 2018

1. Valg af Dirigent

Morten Skibstrup Nikolajsen blev valgt som dirigent. Det konstateres, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 3 uger før på facebook, web og direkte på mail til medlemmerne.

2. Formandens beretning 2018

Med undertitlen i år: Vi har skabt og stadfæstet traditioner

TIFØ ligger i dag 91 medlemmer - det er vi sådan set rigtig glade for. Det er et medlemsantal, som gør, at vi vokser støt og roligt....på papiret. Men vi har ikke knækket koden på at konvertere medlemmer til rent faktisk også at bestille en pose. Da vi sluttede i den mere traditionelle del af sæsonen i år (læs: kartoffelsæsonen) var vi nede på 14 poser. Av, det gør naller.

Og her er ingen løftede pegefingre til jer som er her i dag. Absolut ikke. Men vi vil gerne flage vores indsats ifht. til at få medlemmer ombord.

Vi har delt postkort ud til ejendomsmæglere, butikker og cafeer. Vi har haft dialog med nytilflyttere. Vi har snakket med den lille bog om Tisvilde om at komme med i deres bog.

Ime

Vi vil gerne have en 10-15 stykker mere, som hver eller hver anden uge bestiller poser. Det mener vi, at vi har potentiale til og meget mere faktisk. Med de unge mennesker energi i de klimarigtige løsningerne og fokus på deleøkonomi, så er dette fremtiden. Vi ved det! Vi er måske bare lidt foran. Under alle

omstændigheder vil vi gerne have jeres hjælp til at få flere til bestille en pose ugentligt. Så gode ideer og eller kærlig nudging til et medlem ønsker vi os af jer i påskegave.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi er rigtig glade og stolte over, at TIFØ kører på 7. år med vel en af Danmarks bedste lokale grøntsagsleverandører, et nyt og mere enkelt "hvem skal pakke system", som har gjort livet nemmere for alle entusiastiske pakkere, et hentehold med hurtige biler og det kønneste grøntsagshus på vores dejlige skole. Og jeg vil gentage et lettere "kedeligt" ord fra sidste år. Kontinuitet: Det at vi har haft faste leverancer, at vi ikke har misset en dag, at vi har kommunikation på hjemmesiden hver uge, at indkøbere og kasserer melder ud hver uge. Det er det, der gør, at vi kører på 7. år.

Ingen formandens beretning uden et kig tilbage i eventkalenderen. Og man må sige, at vi nærmest er blevet et grøntsagseventbureau - altså på den gode måde. Det har taget lidt til at ramme det rigtige niveau for meget og hvor lidt, hvornår og med hvilket tema. Og dette års undertitel på formandens beretning beskriver det meget godt:

Med undertitlen i år: Vi har skabt og stadfæstet traditioner

Tur til Kolsbæk /Juni - ny tradition, formiddabel gæstfrihed og smukke marker

Æblepres /november - vi udvider både deltagere og antal liter skøn æblemost.

Birkepladsen/august igen med overskud og godt humør og ros til kagerne

Kyndelmisse / februar: Spiseaften går over i historien

Generalforsamling / april med lokalvinsmagning og igen mad på programmet

Tusinde tak fra mig Vi har haft en engageret bestyrelse i årets - virkelig på alle fronter. Det har været kræfter, som har taget en ekstra tørn - ud over det planlagte, ud over deres ansvarsområde, på både madområdet, markedsføring og økonomi. Med disse ord vil jeg slutte formandens beretning. Og jeg vil slutte min periode som formand.

Jeg har fået så mange nye venskaber, nye grøntsager som venner og så meget ny viden. Hånden på hjertet, så er det et af de mest givende projekter, jeg nogensinde har været med i. Det er drevet af ildhu og interesse, af nysgerrighed og af kærlighed til jorden. Det er et hjertebarn, som jeg trygt overlader til jer den siddende bestyrelse og nye kræfter. I er simpelt hen nogle af de herligste mennesker at bruge aftener, pakkedage og eventdage sammen med.

Jeg står stadig 200% vores reason detre i vedtægterne. Jeg kunne ikke finde noget bedre at stå fadder til.

For nu vil jeg takke for jeres opbakning og jeres arbejde i TIFØ gennem året og for, at ville TIFØ endnu en sæson, fordi vi tror på bæredygtigheden og fremtiden i projektet. Tak.

Formandens beretning er taget til efterretning.

1. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget v/Lise

Regnskabsaflæggelse: Vi har haft et godt år, hvor vi faktisk har et lille overskud. Det er vores kaffebod, der gør, at vi kan andet og mere end bare at levere grøntsager fx vinsmagning. Det er virkelig noget, der batter, at folk bager og står og sælger kaffe.

Vi har lidt udgifter til skift af kasserer og lidt udgifter til websitet. Så kaffeboden er vigtig.

I starten af året omkring 9000,- kr.

I slutningen af året omkring 12000,- kr.

Regnskabet er taget til efterretning.

Budget: 80.000,- kr. i indtægter og 80.000 i udgifter.

Budgettet er taget til efterretningen

2. Fastlæggelse af medlemskontingent

Vi fastholder 100,- det år, man indmelder sig. Vi opkræver ikke fast årligt kontingent. Dette er besluttet.

3. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

4. Valg til bestyrelsen

Michael Jein ønsker genvalg Julie Ønsker genvalg Lise Ønsker genvalg Kirsten Ønsker genvalg Jonathan ønsker genvalg Thomas Ønsker genvalg Gitte ønsker ikke genvalg

Nyt medlem: Susanne Herfelt ønsker at stille op til bestyrelsen Susanne Herfelt er valgt til bestyrelsen. På førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig. 20. maj er dette møde planlagt

til.

5. Valg af ekstern revisor

Majbritt Frederiksen er valgt som ekstern revisor. Hun er i dag regnskabschef hos Persano i Blistrup.

6. Evt.

Forslag: 200,- kr. i indmeldingsgebyr i stedet for 100, Vi kunne sagtens tage mere for at deltage i Kyndelmisse Kunne man komme vin eller æbletræ i posen, når det er de lidt træge måneder.

Mulige tiltag: Kan vi ændre på pakke- og hentetidspunktet ifht. gamle dage fx lørdag formiddag. Kan vi arbejde med mere synlighed på de "ugentlige opgaver" fx på website og på mails Genoptage markedsføring til landliggerne TIFØ-reklame op i bunden af Yogafestivalens store ramme ved købmanden Banner på Lise og Jacobs terrasse i sommeren

26. april 2019, Gitte Skibstrup Nikolajsen, referent

fitte S. Niche

Underskrift 26. april 2019, Morten Nikolajsen, dirigent

Underskrift

Glæden ved TiFØ’ årlige æblepressedag

Glæden ved TiFØ’ årlige æblepressedag

Lørdag d. 6. oktober dannede rammen for Tisvilde Fødevarefællesskabs årlige Æblepressedag. Og som næsten nyankommen til TIFØ blev vi nysgerrige på, hvad det var for noget.

Kl. 10:00 stod flere familier og medlemmer af TIFØ klar - udrustede med spækbrædder, urteknive, tomme beholdere og masser af gå-på-mod til at gå ombord i de trailervis af æbler, der var hentet og læsset af på Skt. Helene Skole i Tisvilde. Vi stod bogstavelig talt i æbler til – om ikke halsen, så anklerne.

Hvad har æbler og aftensmad med hinanden at gøre?

Vejret var smukt for årstiden og humøret højt. Mens vi skar os igennem æbler af alle mulige sorter, gik samtalen for fulde gardiner. Vi fik både reflekteret over blå og røds blok politiske udspil, hvordan man laver den bedste osso buco, hvad er one-pot pasta og hvad er planerne for efterårsferien. Vi følte os i rigtigt godt selskab. Sammen med andre rundt om presse, æblevaskning, skærestationer og tapning kunne vi blive enige om, at det er en pragtfuld ide at så mange nedfaldsæbler kommer til sin ret på sådan en æblepressedag og ved fælles hjælp og hygge.

184 liter af den pureste most

Der var folk i gang lige fra de mindste på 3-4 år til alderspræsidenterne på over 60 år. Og jeg tør ikke gisne om antallet af æbler, men kan løfte sløret for, at der blevet presset i alt 184 liter af den pureste hjemmegjorte most.

Det ku kun lade sig gøre med lån af remedier fra lokale institutioner rundtomkring og selvfølgelig lån af skolen. Og så er det bare en fornøjelse at være en del af det hele, at se vi løfter i flok, at lære vores børn at det betaler sig at være en del af et fællesskab og at æblejuice faktisk ikke behøver at være pumpet med kunstige ingredienser for at smage himmelsk.

Vi tror på den danske ungdom

Ungerne gik virkelig seriøst til opgaven med iver og glæde, og de fik ikke nej, når de bad om at smage lidt saft eller lov til at få et æble – og tænk der var ingen, der spurgte til skærmtid og alle ungerne deltog i processen på kryds og tværs af alder og klasser. Hvor var vi glade for at denne lørdag bød på lige netop det den gjorde. Og hvor glæder vi os til, at vi en mørk søndag i november kan gå i forrådet og tage en lille pose æblemost op og få fornemmelsen af sol og sommer.

Taknemmelige hilsner fra Mundus-familien, Lotte Mundus

Fakta vi lærte om æbler denne lørdag:

  • Frugtsyre er godt for huden; du kan lave en ansigtsmaske af æblepulp og havregryn.

  • Æbler er faktisk et afrodisiakum.

  • Og pigeonæblerne er ikke modne før til december.

Pakkevagt

Kære alle
Vi prøver noget nyt! For at mindske dårlig samvittighed, doodle-stress på ugentlig basis og forhåbentligt gøre det mere fleksibelt for medlemmer at byde ind på opgaver, prøver vi noget nyt, nemlig at man melder sig til en tjans for en lidt længere periode, og så kan man til gengæld slappe af med god samvittighed i en endnu længere periode.

Til en start har Thomas og Michael meldt sig til at pakke frem til 1. juli. Susanne og Carsten henter grønt i Kolsbæk, når den tid kommer og frem til 1. juli.
Det vil være skønt hvis en vil melde sig til at køre kasser tilbage til Kolsbæk (det er en meget fleksibel opgave, der kan udføres når som helst man har tid).

 I den nærmeste fremtid vil jeg udfærdige et årshjul med opgaver, som man kan melde sig på for en måned af gangen. Håber I vil være med på at prøve det af, og at det hele kan gå op i en højere enhed.

Bedste hilsner
Julie

Konstituering af bestyrelsen 15.4 2018

Formand - Gitte
Kasserer - Lise
Kommunikation /markedsføring – Jonathan og Kirsten
Indkøbsansvar + pakkeansvarlig - Julie
Husansvarlig - Michael
Eventansvarlig – Thomas

Kontaktinformation på alle
Kontaktinformation skal bruges til:
Opdatering på hjemmesiden
Tilføjelse og ændringer til ”bestyrelsesmailen”
Opdatering af ”hvem skal jeg ringe til sedlen” i TIFØ-huset

Bestyrelsen
Gitte Nikolajsen: 2328 8287
Lise Bjerggren Juel: 3123 2377
Jonathan Fresco: 2854 4671
Kirsten Frische: 4020 2014
Julie Holck: 2619 2090
Thomas Hasselager: 2986 0212
Mikael Jein: 2685 7797

Indkøbsgruppen
Julie Holck: 2619 2090
Birthe Nebeker:
Pernille Stubkjær: 4171 7908
Beslutning om pause eller ej i TiFØ
- fra nu og frem til Thomas har første pose klar fra Kolsbæk
Vi holder ikke pause nu, men forsøger os med medlemmernes forslag om andet i posen. Vi
tager stilling igen, hvis Svanholm siger, at de ikke kan levere pga. manglende lager. Lige nu

kan vi se, at de har frigivet grønkålen igen + hvidkål. Så lidt større variation end de sidste par
uger.

Beslutning om indhold i poserne på kort sigt
Louise undersøger nu og her:
Svanholm
Kirsten kigger mere langsigtet på:
Mangholm i Bendstrup
Fuglebjerggård
Ramløse Mølle
Kirstens kontakter til øvrige producenter.

Næste møde 4.6

Generalforsamling 2018

Velkommen til generalforsamling i TIFØ 2018 (12.april)
Vi har en aktiv aften foran os.
Menuen byder på
Middag af danskfanget bæredygtig fisk serveret af eget dream team (Thomas og Michael)
Generalforsamling med helt fastlagte punkter
- Hvordan af året egentlig gået
- Økonomi
- Valg af nye entuasiatiske grøntsagselskere
Sammen med lokal middag havde vi planlagt et foredrag af den mest legendariske af vores lokale
leverandører – kendt under navnet Thomas i Kolsbæk.
Vi skulle have luret hans trick og fået lidt af hans alfestøv.
Men haven kalder – han har meldt afbud, fordi den kræver alle hans vågne timer i øjeblikket. Jeg ved, det
er en stor skuffelse for mange. Men vi har fået et tilbud, som måske er endnu bedre: havevandring i juni.
Nærmere information følger.
Julie har gjort en indsats for at finde andre gode kræfter: Rabarbergården og Tine siger det samme: Haven
kalder.
Dagsorden for generalforsamlingen 2018
1. Valg af dirigent (Morten har sagt ja)
2. Formandens beretning (Gitte)
3. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget (Elsebeth)
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
5. Behandling af indkomne forslag – ingen på nuværende tidspunkt
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af ekstern revisor
8. Eventuelt
Visionsnak – ved Gitte
1. Hvad fungerer godt?
2. Hvad fungerer knapt så godt?
Tak for i aften
Vi satser snart på at sende den første forårspose afsted.

Referat af generalforsamling 2018
1. Valg af Dirigent
Morten Skibstrup Nikolajsen bliver valgt
2. Formandens beretning 2018
Med undertitlen det år, vi virkelig leverede drift – på godt og ondt
TIFØ ligger i dag på lige omkring 55 medlemmer - det er vi sådan set rigtig glade for. Det er et
medlemsantal, som gør os i stand til at bestille gode mængder, være med til at bestemme sortimentet i
poserne, dække alle poster osv. Osv.
MEN virkelighedens torsdage er, at kun ca. 25 medlemmer rent faktisk er aktive, bestiller poser hver eller
hver anden uge, er med på vagter. Og det gør, at nogle af de skønne ting, jeg netop har remset op (større
sortiment, selvbestemmelse på sortiment osv.) ikke er helt virkelighed.
Der skal ikke herske tvivl om, at vi er rigtig glade og stolte over, at TIFØ kører på 6. år med lækre lokale
grøntsager, entusiastiske pakkere, et hentehold med hurtige biler og det kønneste grøntsagshus i
Storkøbenhavn.
Meeeen vi mener også, at vores potentiale er til meget mere med endnu flere potentielle derude. Fordi det
giver muligheder og fordi vi tror, at der er flere interesserede.
Formandens beretning er traditionelt set bagudskuende, og det vil den også være her med de
højdepunkter, som jeg har valgt at fremhæve.
Kontinuitet: Det at vi udkommer hver dag – at vi har haft faste leverancer, at vi ikke har misset en dag, at vi
har kommunikation på hjemmesiden hver dag, at indkøbere og kasserer melder ud hver uge. Det er det,
der gør, at vi kører på sjette år. Kontinuitet kan lyde kedeligt, men at vi har vores faste kerne, der
gennemføres uge for uge, det har gjort forskellen for nogle af de andre fødevarefællesskaber, som har
måtte stoppe her i Nordsjælland.
Æblepressedag: Igen i år, sidste søndag i oktober, trods dårlig høst nåede vi op på ca. 150 liter. Det er en
dag, som især børnene i TIFØ ser frem til.
Birkepladsen: Sidste år i august med et overskud på 3500,- som gør os i stand til at gennemføre andre
aktiviteter som fx markedsføringsfilm, generalforsamling med spisning osv.
Generalforsamling: Vi forsøger hvert år at give vores generalforsamling et tvist af videndeling, ny viden og
visioner for fremtiden. Sidste år havde vi Mads kok på besøg og lærte om fermentering og dampning af
grøntsager. Både i år og sidste år har Thomas lavet formidabel med til os bl.a. af vores grøntpose.
Farvel til bærende kræfter i bestyrelsen og i indkøb
Vi har haft en meget stabil bestyrelse, hvor mange har været med lige fra starten. Det har været kræfter,
som har taget en ekstra tørn – ud over det planlagte, ud over deres ansvarsområde, og de har i den grad
været med til at sikre den kontinuitet, som jeg talte om tidligere.

- Bente som pakker, doodler og hente/bringe grønt
- Elsebeth som kasserer
- Nanna som medlem og hverver af nye medlemmer
- Lise som indkøber

Til jer skal lyde en særlig tak for at have givet TIFØ god energi og stabilitet. En stor hånd.
Med disse ord vil jeg slutte formandens beretning. Jeg synes, det er en god tradition at stoppe op en gang
om året, gøre status på, kigge på, at vi rent faktisk har et fødevarefællesskab med lokale, bæredygtige
grøntsager leveret hver uge. Vi har mødt nye mennesker gennem TIFØ og vi har helt sikkert også smagt
grøntsager, som vi ikke ville have stødt på så hyppigt i vores hverdag – portulak, palmekål, skorzonerødder.
For nu vil jeg takke for jeres opbakning i dag, for jeres arbejde i TIFØ gennem året og for, at ville TIFØ endnu
en sæson, fordi vi tror på bæredygtigheden i projektet.
Tak.
3. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget v/Elsebeth
Regnskab godkendt og budget fremlagt. Er vedlagt som bilag.
Kort opridser siger indtægter for i alt 75.684,-
(hvor alle indtægter er gået til grøntsager i år).
Udgifter for 83.138,- kr.
(bl.a. pga. af webhosting, udgifter til generalforsamling sidste år, som var planlagt dyrere end forventet, til
nye poser osv.)
Regnskabet for 2017 er ”skævt”, fordi vi måtte korrigere sidste år. Vores regnskabsår går nu fra 31.12 til
31.12. Vi har i de første år kørt fra generalforsamling til generalforsamling. Derfor er vores resultat også
lavere end forrige år, da der ”mangler” 3 måneder i regnskabet. Det er nu rettet op.
Budget for næste år lyder på 70.000 kr. i indtægter og 70.000,- i udgifter. Vi forventer derfor at gå i nul.
4. Fastlæggelse af medlemskontingent
Vi fastholder 100,- det år, man indmelder sig. Vi opkræver ikke fast årligt kontingent.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
Kirsten Frische blev valgt ind
Lise Bjerggren blev valgt ind
… og uden for bestyrelsen blev Pernille valgt til ny indkøber i teamet.
Bestyrelsen konstituerer sig på et møde den 15.4. 2018.

7. Valg af ekstern revisor
Pernille Holm blev genvalgt.
8. Evt.
Punkter under eventuelt blev indført i vores visionssnak efterfølgende om fremtidigt sortiment,
fremtidens grøntsager osv.

12. april 2018, Gitte Skibstrup Nikolajsen

Æblepressedag 2017

Endnu en fantastisk dag ved Sankt Helene Skole i Tisvilde. Vi endte med ca. 100 liter æblemost!

Generalforsamling 2017

Tak til alle for en vellykket generalforsamling. Især til Thomas for Ossobuco og Mads Falk Valentin-Hjorth for en meget inspirerende workshop.

Her kan du se to af de opskrifter, han kom med.

https://www.aarstiderne.com/Opskrifter/Fermentering

http://politiken.dk/mad/madnyt/art5595019/Opskrifter-Sådan-kommer-du-i-gang-med-fermentering

Stort tillykke til de to vindere af TiFøs opskriftskonkurrence.

På anden plads Nanna, Nahuel og Lærke Bellis med 'grov rodfrugtmos og råkost' og Julie Herfelt med 'kartoffelpandekager med ramsløg'. Se deres opskrifter under 'opskrifter' i sektion 'Grøntsager'.

Tak, til Louise og Thomas fra Rababergaarden for deres arbejde som dommere.

Lidt fra TiFø Generalforsamling 2017 sammen med Mads Falck Valentin-Hjorth.

 

Lightning on a Blue Sky by Twin Musicom is licensed under a Creative Commons Attribution licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Artist: http://www.twinmusicom.org/

Referat af bestyrelsesmøde - 22. marts TIFØ

Referat af bestyrelsesmøde - 22. marts TIFØ

Tilstede: Jonathan, Michael, Bente, Elsebeth, Julie, Thomas, Gitte

Fraværende: Ingen

1. + 3 + 4. Indkaldelse til generalforsamlingen + planlægning af mad + visionsarbejdet 2017

Jonathan: Invitation sendes ud sendes 5. marts

- med tilmelding, som vi skal have senest 20.4

Thomas: Mads Valentin kommer som gæstekok og workshopper os igennem grøntsagerne fra årstiden

Plan for den 26.4 i Foredragssalen på Sankt Helene Skole

kl. 17.00, vi spiser og holder generalforsamling samtidig. Thomas laver Osco-buco. Valg til bestyrelsen

Jonathan: Kåring af vinderen i vores konkurrence

Kl. 18.00 kommer Mads Valentin og holder en tre-timers workshop

kl. 21.00 Farvel og tak for idag

2. Økonomi ifht. generalforsamling/regnskab

kassebeholdning 19.600,- kr.

Indtægter 93.000

Udgifter 91.000 kr.

Plan for regnskabets færdiggørelse

Deadline: onsdag den 29. 3 – sender vi det ud til bestyrelse til kommentering.

tilbagemelding 1.4

revisor får det 3.4

Tilbage fra revisor fredag 7.4

Øvrig økonomi

10 nye medlemmer i år

3-4 af dem holder ved

Udgifter for 75,- kr. pr uge (poser, gebyrer) (4000,- pr. år)

Indkøb for næsten 100,- + pr. uge

Det giver os en udfordring ifht. at have flere udgifter en indtægter til det ”løse” pr. år.

Vi ligger lige og balancerer ifht. de ugentlige udgifter og indtægter.

Derfor er vi nødt til at håndhæve de 95,- kr. om vinteren og købe ekstra poser i Svanholm

I sommersæsonen er vi mere fleksible op mod de 100,- pga. volumen og lokal leverandør.

Vi evaluerer det engang efter sommerferien, så vi er sikker på at vi har penge nok.

Elsebeth tager en ringerunde/mailrunde til de, som har penge tilgode.

3. Opstilling af personer

Alle i bestyrelsen genopstiller 

Men vi opfordrer alle, der overhovedet har lyst til at stille op. Det kan ske, hvis du har indbetalt

medlemsgebyr. Så meld jer gerne under fanerne

4. Øvrige akutte ting fra tovholdere

Pakkeholdet:

Det nye pakkesystem fungerer godt. Vi holder fast og folk aftaler indbyrdes.

Bente har lige gjort rent i huset pga. af et meget beskidt hus.

Bente laver en ”fucking flinke Lars”-seddel på, hvordan man pakker og rydder op i huset.

Kommunikation:

Jonathan: Invitation og tilmelding til generalforsamling på web, FB og i medlemsmailen

Konkurrence: Jonathan laver seddel til poserne og hyper det en gang til.

5. Næste møde

15. maj – onsdag hos Michael

Konstituering af bestyrelsen

6. Evt.

intet

Gitte Skibstrup Nikolajsen marts 2017

Pakketidspunktet

Vi flytter pakketidspunktet, så flere har en mulighed for at være med.

Vi pakker nu fra kl 16.30-17.30.

Hvis man vil pakke tidligere, må man aftale det med sin pakkemakker.

I det nye år får vi masser af spændende ting fra Svanholm, men alt skal vejes og puttes i poser så der er utrolig megen brug for mindst 2 pakkere, så skriv jer på doodlen og lækkert om en kommer med kaffe.

http://doodle.com/poll/ape8asqp59k9kv9s

ÆBLEPRESSEDAG - 2016

Vi fik afholdt endnu en fantastisk dag med de flotte medbragte lokale danske æble. I alt over 130 liter æblemost presset og delt blandt alle de skønne deltager.

Tak for en dejlig dag.

Æblepressedag - Vi gentager sidste års succes

Æblepressedag: 30. oktober kl. 11.00

Kom med dine æbler, børn og venner og vær med til den store pressedag ved skolen i Tisvilde.

Vi presser efterårets æbler og laver dejlig æblemost til vinterbrunchen og søndagshygge.

Du skal medbringe: alle de æble du kan, urtekniv, spækbrædde, beholdere til æblemosten (kan godt være fryseposer eller vaskede mælkekartoner)

Kom glad og tag gerne naboen og naboens æbler med! Vi ses den 30. oktober.

Referat af TIFØ bestyrelsesmøde den 27.09.2016

Tilstede: Gitte, Elsebeth, Bente, Julie, Michael, Thomas

Fraværende: Jonathan

1.Opsamling på loppemarked v/Elsebeth

3800,- kr. blev samlet ind. WAW, det er flot! Stor tak til alle, der har bagt, bragt, handlet og stået i boden.

Vi vil gerne markere det på facebook på en eller anden måde, men vi har glemt at tage billeder!!! Jonathan

hvad kan vi gøre?

I det hele taget: Husk at tage billeder, så vi kan få liv på web og FB.

2. Årshjul: Præsentation og kommende arrangementer v/Bente

30. oktober kl. 11.00 – æblepressedag på skolen på pladsen ved flagstangen på skolen

Thomas booker en presser.

Michael har også en presser.

Michael spørger Kirsten, om vi må hente æbler på grunden på Skovridervænget.

Julie/Thomas finder æbler på Godhavn.

Vi kigger alle efter æbler i vores nabolag – og inviterer en ven med.

Kommunikation: Vi skriver på Facebook, web, plakat i huset, på Tisvilde hele året. Kan vi genbruge

kommunikation fra sidste år Jonathan?

Obs! husk at få det med på efterår i Tisvildeleje 2017 postkortet til næste år.

Torsdag den 8. december – Gløggdag samtidig med, at du henter dine grøntsager

Oscobucco på skolen 18. januar kl. 18 – mere information om det senere

3. Nyt fra tovholderne:

o Huset: Michael sætter en hylde op, når han har tid. Der trænger til at blive gjort rent, og vi

køber flere spande

o Indkøb: Vi har brug for, at priserne fra indkøb bliver overholdt. Indkøberne spørger til,

hvorfor der kun indkøbes for 95,- kr. Der er udgifter til at drive TIFØ: benzinpriser, bolle- og

kagebagere til Birkepladser, ekstra poser indkøbt fra Svanholm for at nå et bestemt antal,

nye vægte, lidt dyrere grøntsager om sommeren, annonce-udgifter, 5000,- kr. har vores

medlemmer til gode for at have betalt for meget. Det gør, at vi er nødt til at være obs på

prisen omkring de 95,- kr.

Elsebeth vil gerne have et tjek tilbage, så vi kan se, at hendes mail til indkøberne er

modtaget.

o Pakkerne: Vi har reelt seks aktive pakkere, vi mangler pakkere!!

 NYT NYT: Fra 1/11 pakker vi fra 16.30-17.30 (så kan man stadig nå hjem og lave

mad )

Henterne af grønt skal være tilbage senest kl. 16.30

Vi håber, at det giver flere mulighed, så meld jer glad på pakkeholdet.

o Kommunikation: Nye Pakketider og afhentning, Birkepladsen tak for hjælpen,

æblepressedag skal kommunikeres nu. (se under hvert enkelt punkt)

 Måske kan vi del billeder på Facebook hver gang vi hente grønt, pakke grønt og

lave mad? Det betyder at nogen skal faktisk tage billeder og send dem direkte til

Facebook, eller evt. til mig.

 Kan vi lave en konkurrence om den bedste opskrift med rødbederne eller noget

andet? Måske kan Louise og Thomas være dommer? Hvad skal præmieren være -

middag hos Rabarbergaarden - gratis pose i tre uger?

 Tisvildenyt: Deadline er 10. oktober.

o Økonomi: Likviditet på 13.000 kr. Vi mangler at betale Svanholm en enkelt gang (2000 kr.),

medlemmernes tilgodehavende er på ca. 5000 kr.. Så det betyder, at vi er nede i omkring

6000,- kr., som er den robusthed, vi skal have for at sikre et ”årshjul” i TIFØ.

Næste møde: 9. januar kl. 19.00 – hos Elsebeth, Skolemarksvej 4

29. september 2016 Gitte Skibstrup Nikolajsen

Referat: TIFØ bestyrelsesmøde 20. juni 2016

Tilstede: Thomas, Michael, Elsbeth, Bente, Julie, Gitte

Fraværende: Jonathan

Dagsorden

1.       Mad-events (Skolekomedie): Evaluering

2.       Årshjul: Præsentation og kommende arrangementer

3.       Yogafestival

4.       Planlægning af loppemarked (doodle, kommunikation osv)

5.       Nyt fra tovholderne:

                                                               i.      Huset

                                                             ii.      Indkøb

                                                            iii.      Pakkerne

                                                           iv.      Kommunikation

                                                             v.      økonomi

 

1.       Mad-event: Skolekomedie: Evaluering

Fuldstændig outstanding, det fungerede fint med pakkeriet, største ros til burgerne, aftenen før brugte vi 2 timer ca. 4 mand., hyggeligt at stå ved grillen, det kørte på samlebånd. Vi havde ca. 25 burgere til overs. Vi alt lavede vi 220 burgere.

Det er testet, det var en succes for skolen og for TIFØ og det var rigtig sjovt at prøve. Men vi er absolut nået smertegrænsen for, hvad vi kan nå at følge med i.  Ovnen kunne ikke følge med, pakkerne kunne ikke følge med, så vi er nødt til at sige tak for denne gang. Desuden når vi ikke markedsføringsaktiviteten, når vi står med hænderne i dejen. Og det er vores primære mål med at gå ind i arbejdet.

2.       Årshjul: Præsentation og kommende arrangementer

Thomas: Har plakat

Bente:  laver årshjul (nej tak til høstfest og middelaldermarked, for vi har ikke kapacitet pt. til at bemande det)

3.       Yogafestival

Vi vil gerne have lov til at lægge postkort og have en stor kurv grøntsager som blikfang.

Thomas/Michael: Står for hente grøntsager til yogafestival, arrangere det på cyklen og lade et stak postkort være synlig.

4.       Loppemarked - 20. august

Bente laver doodle på boller, kager og vagt. Mindst lige så mange som sidste år.

Bente, Gitte, Elsebeth (til kl. 14),  Michael er tovholdere på dagen.

Elsebeth/Gitte henter grøntsager på dagen til blikfang.

Mødetidspunkt for første vagt: 7.15. Vi lukker kl. 14.00.

5.       Nyt fra tovholderne

 

Huset:

Bente og Michael tager sig af huset. Vi mødes derop en dag med skrue, hammer og en hvidtekost.

Hvis I har brug for en arbejdsdag, så indkalder I til det for alle medlemmer.

Indkøb:

Vi har fået en indkøber mere – yes! Birthe er på holdet og det er rigtig godt med en ekstra indkøber.

Ørby Gartneri:  Vi har fået kartofler fra Ørby 2 gange. Ørby Gartneri er ikke økologisk, så det kan vi ikke købe ind i vores forening.

Julie: Vi vil gerne spørge ham, om Ørby Gartneri evt. kan omlægge noget af hans produktion til økologisk landbrug, som vi kan aftage i TIFØ.

Bente: Vi genindfører doodle på hentning af grønt, da det er en stor hjælp for indkøberne og en vigtig opgave at bruge medlemmerne bredt til.

Pakkerne:

Vi tager en ringerunde med pakkerne .Vi mangler stadig at få aktiveret flere, for det er de samme 10, der pakker.

Bente : Skriver og ringer rundt til folket.

Kommunikation:

Jonathan: Det er tid til et lille nyhedsbrev, for vi har flere vigtige ting. Kunne man arbejde med noget grafisk lækkert med billeder?

Emner:

Highlighte loppemarked, der kommer en doodle.

Vi begynder at dryppe nyheden om æblepressedag – 30. oktober kl. 11 på skolen.

Vi vil gerne have fokus på, at vi mangler pakkerne.

Husk at du kan søge på grøntsagsopskrifter på tiføs hjemmeside.

Og vi vil meget gerne have en opskrift fra vores medlemmer.

Jonathan: Interview i Tisvildenyt – med Tine for eksempel, for at markedsføre os bredere

Økonomi:

Elsebeth har lavet klemmer til alle poser.

Økonomien siger reelt 7.000 kr.

Vi har dog 14.000 kr. på kontoen pt. men de ca. 7.000 kr. er tilgodehavende hos medlemmerne.

Vi overvejer at købe forklæder/t-shirts.

Michael spørger om Christina Beeman vil hjælpe os med t-shirt, forklæder med logo og hjemmeside trykt på.

Thomas spørger, om vi kan købe præstegårdens æblepresse.

Næste møde:  onsdag den 7. september kl. 19 hos Julie

God sommer J Gitte Skibstrup NIkolajsen

Referat 2. maj 2016 – TIFØ – Konstituerende efter generalforsamling

Tilstede: Gitte, Julie, Bente, Jonathan, Thomas, Michael, Elsebeth

Fraværende: Ingen

Gæst: Lise Hagen

Dagsorden

1. Konstituering

2. Opfølgning på generalforsamling – indkomne forslag + start efter vintersæson

3. Årshjul

4. Danmarks Naturfredningsforening

5. Events: Loppemarked

6. Events: Skolekomedie

7. Events: Yogafestival

8. Næste møde

1. Konstituering

Gitte Formand

Elsebeth kasserer

Julie indkøb

Bente pakkeholdet/næstformand/årshjulholder

Jonathan Kommunikation

Thomas Event-ansvarlig

Michael Facility Manager på TIFØ-huset

2. Opfølgning på referat fra generalforsamling – indkomne forslag:

Lise Hagen var på besøg og fik en uddybende forklaring. Vi fortsætter de gamle regler, men kan stadig

spontant købe ekstra ind af fx æbler i et rimeligt omfang. Det er indkøberne, der suverænt bestemmer det.

Hvis der er tab på det, så vil det være TIFØ der dækker tabet i rimeligt omfang.

Vi sætter desuden et køleskab op til de varme måneder.

Folk vil gerne høre opskrifter – bliv endelig ved med.

Rabarber, hvidløg, løvstikke, purløg og jordskokker kan vi få fra Kolsbæk fra nu.

Beslutning er, at vi starter op 12. MAJ!

Elsebeth skriver ud til de mennesker, som ikke har kørt deres betalinger.

Bente skriver ind i ny doodle og opfordrer til kørsel også, da vi starter op med Kolsbæk og har brug for

kørere.

Vi opfordrer til nye indkøbere i indkøbsgruppen. Gitte spørger Anders.

3. Årshjul

Bente har lavet et udkast. Vi arbejder videre med et plakatformat i fysisk form.

Bente er tovholder på årshjulet og har punktet med på næste møde.

4. Forespørgsel fra Danmarks Naturfredningsforening – giftfrie haver

Vi bakker op og lægger information om giftfrie haver i poserne og lægger det i huset/hænger op.

Julie er tovholder og vi henviser til Julie, hvis de spørger om noget.

5. Loppemarked – den 20/8

Vi holder fast i denne dato og Elsebeth, Bente og Gitte kan være tovholdere. Vi har netop fået bekræftet, at

vi har fået den 20. august som dato af loppemarkedet. Yes!

6. Skolekomedie 26. maj, Sankt Helene Skole, Tisvilde afdeling

Forestilling kl. 17.00 – herefter servering af mad.

Vi siger ja tak, hvis Thomas kan. Thomas har efterfølgende skrevet, at han er alene den 24. og 25. maj, men

kan evt. få babysitter den 24. maj og have et barn med den 25. maj.

Michael, Bente, Jonathan og Gitte + forældre (Julie er med 25.maj)

Vi holder et lyn-møde.

Menuen: Semi-vegeburger med en lille smule kød, coleslaw og incl. gnavestænger i en lille papirlomme.

7. Yogafestival 9/10. juli

Vi har fået tilbudt om en bod, hvor vi kan reklamere med TIFØ. Kan både være bemandet og ubemandet.

8. Næste møde:

20. juni 2016 kl. 19.00 hos Bente, Bakkefrydvej nr. 1

Gitte Nikolajsen